Views
5 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Korištenje unutraš nje

Korištenje unutraš nje memorije Fotoaparat ima približno 32 MB interne memorije. To je memorija koja se ne može izvaditi. Ako i nema umetnute memorijske kartice u fotoaparatu, možete snimati slike koristeći internu memoriju. B B Unutraš nja memorija Ako je umetnuta memorijska kartica [Snimanje]: Slike su snimljene na memorijskoj kartici. [Reprodukcija]: Reprodukuju se slike na memorijskoj kartici. [Meni, postavke, itd.]: Na slikama na memorijskoj kartici moguće su različite radnje. Ako nema umetnute memorijske kartice [Snimanje]: Slike se snimaju u unutraš nju memoriju. • Ne možete snimati video zapise u internu memoriju sa sledećim kvalitetom ili veličinom video zapisa: – [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ] – [MP4 12M], [MP4 6M] [Reprodukcija]: Slike snimljene u unutraš nju memoriju se reprodukuju. [Meni, postavke, itd.]: Na slikama iz unutraš nje memorije mogu se primenjivati različite funkcije. O slikovnim podacima memorisanim u unutraš njoj memoriji Preporučujemo kopiranje (pravljenje sigurnosne kopije) podataka jednom od sledećih metoda. Sigurnosno kopiranje podataka na hard disk računara Obavite postupak sa stranice 157 bez umetnute memorijske kartice u fotoaparatu. Za kopiranje (memorisanje) podataka na memorijsku karticu Pripremite memorijsku karticu s dovoljno slobodnog prostora da biste obavili postupak objašnjen u [Kopiranje] (str. 144). Napomene • Slikovni podaci sa memorijske kartice ne mogu se kopirati u unutraš nju memoriju. • USB spajanjem fotoaparata i računara kablom možete prebaciti podatke memorisane u unutraš nju memoriju na računar. Podaci sa računara ne mogu se prebacivati u unutraš nju memoriju. 24

Podešavanje izoštravanja dodirom Dodirom područja koje želite izoštriti na ekranu prikazaće se kadar; pritiskom na okidač do pola kadar će se izoštriti. Dodirivanje objekta na ekranu Fotoaparat prati objekat i automatski podešava izoštravanje sve dok ne pritisnete okidač do pola, čak i ako se objekat kreće (Praćenje fokusa). Pritisnite okidač do pola kako biste blokirali položaj objekta, izoštravanje i ekspoziciju. Tipka/način rada Funkcija Dodirnite ekran Podešavanje izoštravanja. Poništavanje funkcije. Napomene • Praćenje fokusa nije dostupno u sledećim situacijama: – U modu Inteligentnog panoramskog snimanja – U modu 3D snimanja – U snimanju video zapisa – U jednostavnom modu – Kad je aktivna funkcija okidanja na osmeh – Kada je u Odabiru scene odabran (Pejzaž), (Sumrak), (Vatromet) ili (Podvodno) – Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.] – Kad se koristi [Digitalni zum] – U modu Blisko izoštravanje • Praćenje fokusa se možda neće aktivirati u sledećim situacijama: – Objekat se kreće prebrzo. – Objekat je premalen ili prevelik. – Objekat je iste boje kao pozadina. – Pri slabom osvetljenju. – U uslovima kada osvetljenost varira. • Praćenje fokusa će se automatski otkazati kada objekat nestane sa ekrana ili ne može da se prati. 25