Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Korištenje tipke za

Korištenje tipke za foto/video mod snimanja Mod snimanja možete odabrati prema vlastitoj želji. Okidač Tipka za / način snimanja 1 Pritisnite tipku / za prelazak u mod snimanja (Fotografije) ili (Video zapis). (Foto) (Video zapis) Omogućuje snimanje fotografija. Prelazak na opcije načina foto snimanja pomoću (Mod snimanja) (str. 27). Omogućuje vam da snimate video zapise. Prelezak na opcije scene video snimanja pomoću t [Snim. video zap. u mod. scen.] (str. 56). 26

Mod snimanja Mod snimanja možete odabrati na osnovu uslova i cilja. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 (Mod snimanja) t željeni mod (Inteligentno autom. podeš.) (Superior aut. podešavanje) (i-Panoramsko snimanje) (Snimanje filma) (Programska automatika) (Defokusiranje pozadine) (Odabir scene) Omogućuje snimanje fotografija sa automatskim podešavanjem postavki. Omogućuje snimanje fotografija većeg kvaliteta nego u modu Inteligentno automatsko podešavanje. Omogućava snimanje panoramske slike spajanjem uzastopno snimljenih kadrova. Omogućuje vam da snimate video zapise. Omogućuje snimanje sa automatskim podešavanjem ekspozicije (podešavanje vremena ekspozicija i otvora ekrana). Takođe možete odabrati odgovarajuće postavke preko menija. Omogućuje snimanje slike sa defokusiranom pozadinom i definiranje objekta. Omogućuje snimanje sa postavkama podešenim prema vrsti scene. (3D snimanje) Omogućuje snimanje 3D slika spajanjem uzastopno snimljenih kadrova. (Podvodno i-panor. snimanje) Omogućuje snimanje podvodnih panoramskih slika. Mod [Podvodno i-panor. snimanje] dostupan je kada je [Kućište] postavljeno na [Uključeno]. 27