Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Kako se koristi ovaj

Kako se koristi ovaj priručnik Korišteni znakovi i označavanje informacija U ovom priručniku redosled operacija je prikazan strelicama (t). Objekte na ekranu molimo da dodirujete naznačenim redosledom. Prikazani znakovi odgovaraju izvornim postavkama fotoaparata. Izvorne postavke označene su znakom . Označava upozorenja i ograničenja koja su važna za pravilno rukovanje fotoaparatom. zOznačava informacije koje je korisno znati. 2

Napomene vezane za korištenje fotoaparata Napomene vezane za vrste kartica koje možete koristiti (prodaje se posebno) S ovim fotoaparatom kompatibilne su sledeće vrste kartica: »Memory Stick PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo«, »Memory Stick Duo«, SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica i SDXC memorijska kartica. MultiMediaCard se ne može koristiti. U ovom priručniku izraz »Memory Stick Duo« odnosi se na »Memory Stick PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo« i »Memory Stick Duo«, dok se izraz »SD kartica« odnosi na SD memorijsku karticu, SDHC memorijsku karticu i SDXC memorijsku karticu. • S ovim fotoaparatom provereno rade kartice »Memory Stick Duo« kapaciteta do 32 GB i SD kartice kapaciteta do 64 GB. • Kad snimate video zapise, preporučuje se korištenje sledećih memorijskih kartica: – (Mark2) (»Memory Stick PRO Duo« (Mark2)) – (»Memory Stick PRO- HG Duo«) – SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica ili SDXC memorijska kartica (Klasa 4 ili brža) • Detaljnije informacije o »Memory Stick Duo« naći ćete na stranici 179. Kod korištenja »Memory Stick Duo« s »Memory Stick« otvorom standardnih dimenzija »Memory Stick Duo« možete koristiti ako ga prethodno umetnete u adapter za »Memory Stick Duo« (prodaje se posebno). Adapter za »Memory Stick Duo« Funkcije ugrađene u ovaj fotoaparat • Ovaj priručnik opisuje svaku od funkcija aparata kompatibilnih/nekompatibilnih sa TransferJet-om, te kompatibilnih s 1080 60i i 1080 50i. Kako biste utvrdili da li vaš fotoaparat podržava funkciju TransferJet i da li je 1080 60i- ili 1080 50i-kompatibilan proverite sledeće oznake na donjoj strani kućišta. Aparat kompatibilan sa TransferJet-om: (TransferJet) Aparat kompatibilan sa 1080 60i: 60i Uređaj kompatibilan sa 1080 50i: 50i • Nemojte gledati 3D slike snimljene fotoaparatom dugo na 3D kompatibilnim monitorima. • Kada 3D slike snimljene fotoaparatom gledate na 3D kompatibilnim monitorima, možete doživeti nezgodu, u vidu napora za oči, umora ili mučnine. Kako biste sprečili ove simptome, preporučujemo redovne pauze. Međutim, sami trebate da odredite dužinu i učestalost pauza koje su vam potrebne, jer to zavisi od pojedinca. Ako doživite bilo koji vid nezgode, prestanite da gledate 3D slike dok se ne oporavite te se po potrebi savetujte sa lekarom. Takođe pogledajte uputstvo za rukovanje isporučeno sa uređajem ili softverom koji koristite sa fotoaparatom. Imajte na umu da se vid deteta još uvek razvija (naručito kod dece mlađe od 6 godina). Pre nego što detetu dopustite da gleda 3D slike savetujte se sa pedijatrom ili oftalmologom te pazite da dete pri gledanju takvih slika poštuje mere opreza. Napomene o bateriji • Pre prvog korištenja fotoaparata napunite bateriju (isporučeno). • Možete puniti bateriju i kad nije potpuno prazna. Osim toga, i kad baterija nije skroz puna, možete koristiti njen postojeći kapacitet. • Ako bateriju ne treba da koristite tokom dužeg vremena, ispraznite upotrebom, zatim je izvadite iz fotoaparata i smestite je na suvom i hladnom mestu. Cilj ovoga je čuvanje funkcija baterije. • Detaljnije informacije o baterijskoj jedinici naći ćete na stranici 181. Nastavak r 3

 • Page 1: Priručnik za fotoaparat Cyber-shot
 • Page 5 and 6: Sadržaj Napomene vezane za korišt
 • Page 7 and 8: TV Gledanje slike na TV prijemniku
 • Page 9 and 10: Pretraga operacija Sampodešavanje
 • Page 11 and 12: Uređivanje slika Slikanje ····
 • Page 13 and 14: Opcije menija Način snimanja Balan
 • Page 15 and 16: Napomene • Na ekranu će biti pri
 • Page 17 and 18: Nazivi delova Fotoaparat A Okidač
 • Page 19 and 20: Pregled ikona koje se pojavljuju na
 • Page 21 and 22: Korištenje ekrana na dodir Fotoapa
 • Page 23 and 24: Korisničko prilago -d avanje opcij
 • Page 25 and 26: Podešavanje izoštravanja dodirom
 • Page 27 and 28: Mod snimanja Mod snimanja možete o
 • Page 29 and 30: Superior aut. podešavanje Fotoapar
 • Page 31 and 32: Inteligentno panoramsko snimanje Om
 • Page 33 and 34: Snimanje filma Omogućuje vam da sn
 • Page 35 and 36: Defokusiranje pozadine Fotoaparat i
 • Page 37 and 38: (Sladokusac) Može se preći na mak
 • Page 39 and 40: Podvodno i-panor. snimanje Kada je
 • Page 41 and 42: Pregledavanje fotografija 1 Za prel
 • Page 43 and 44: Široki zum U modu pojedinačne sli
 • Page 45 and 46: Prikaz brzo snimljenih slika Reprod
 • Page 47 and 48: Reprodukcija video zapisa 1 Za prel
 • Page 49 and 50: z Naziv datoteke 3D slike 3D slika
 • Page 51 and 52: zSaveti za snimanje 3D slika Zakren
 • Page 53 and 54:

  Prikaz slike na 3D TV prijemniku 3D

 • Page 55 and 56:

  Jednostavni mod Omogućuje vam da s

 • Page 57 and 58:

  Snimanje osmeha Kad fotoaparat dete

 • Page 59 and 60:

  Tipka za snim. video zapisa Video z

 • Page 61 and 62:

  Blic U jednostavnom modu, postavku

 • Page 63 and 64:

  z Saveti za sprečavanje zamućenja

 • Page 65 and 66:

  Smer snimanja Postavite smer u koje

 • Page 67 and 68:

  Veličina slike/Veličina panor. sl

 • Page 69 and 70:

  zO »odnosu kvaliteta« i »veliči

 • Page 71 and 72:

  Makrosnimanje Ovaj mod koristite za

 • Page 73 and 74:

  ISO Podešavanje svetlosne osetljiv

 • Page 75 and 76:

  Balans bele boje Podešava tonove b

 • Page 77 and 78:

  zEfekti uslova osvetljenja Uslovi o

 • Page 79 and 80:

  Izoštravanje Možete promeniti mod

 • Page 81 and 82:

  Način merenja svetla Odabir način

 • Page 83 and 84:

  Napomene • Funkcije odabira scene

 • Page 85 and 86:

  Otkrivanje lica Detektuje lica osob

 • Page 87 and 88:

  Smanjenje zatvaranj. očiju Kada je

 • Page 89 and 90:

  Jednostavni mod Prilikom pregledanj

 • Page 91 and 92:

  Indeks slika Prikazuje više slika

 • Page 93 and 94:

  Dijaprojekcija sa muzikom 1 Dodirni

 • Page 95 and 96:

  Brisanje Omogućava odabir slika ko

 • Page 97 and 98:

  Pošaljit. pomoću TransferJet Tran

 • Page 99 and 100:

  Slikanje Crtanje ili dodavanje ozna

 • Page 101 and 102:

  Retuširanje Retušira snimljene sl

 • Page 103 and 104:

  Mod prikaza Omogućava odabir forma

 • Page 105 and 106:

  Zaštita Zaštita snimaka protiv ne

 • Page 107 and 108:

  Rotacija Služi za zakretanje fotog

 • Page 109 and 110:

  Prikaz postavki Podešava da li će

 • Page 111 and 112:

  Broj slika u indeksu Podešava broj

 • Page 113 and 114:

  Format video zapisa Možete podesit

 • Page 115 and 116:

  Mreža Pomoću mreže linija moguć

 • Page 117 and 118:

  Autom. orijentacija Kad zakrenete f

 • Page 119 and 120:

  Smanj. ef. crv. očiju Blic bljesne

 • Page 121 and 122:

  Zvučni signal Menja postavke zvuka

 • Page 123 and 124:

  Language Setting Odabir jezika za p

 • Page 125 and 126:

  Pokazni mod rada Možete odrediti d

 • Page 127 and 128:

  HDMI rezolucija Kod pregledanja sli

 • Page 129 and 130:

  COMPONENT Bira vrstu izlaznog video

 • Page 131 and 132:

  USB povezivanje Odabir moda kod spa

 • Page 133 and 134:

  Preuzimanje muzike Možete koristit

 • Page 135 and 136:

  Ušteda energije Podešava vreme do

 • Page 137 and 138:

  Eye-Fi Određuje da li će se koris

 • Page 139 and 140:

  Kalibracija Omogućava kalibraciju

 • Page 141 and 142:

  Stvar. foldera za sn. Stvara folder

 • Page 143 and 144:

  Izbr. folder za snim. Briše folder

 • Page 145 and 146:

  Broj datoteke Bira mod dodeljivanja

 • Page 147 and 148:

  Postav. dat. i vrem. Ponovo podeša

 • Page 149 and 150:

  Gledanje slike na TV prijemniku vis

 • Page 151 and 152:

  Pregledanje slika kad je fotoaparat

 • Page 153 and 154:

  6 Pritisnite tipku SYNC MENU na dal

 • Page 155 and 156:

  Korištenje softvera Instalacija »

 • Page 157 and 158:

  Povezivanje fotoaparata na računar

 • Page 159 and 160:

  Učitavanje slika na medijski servi

 • Page 161 and 162:

  Snimanje video diska AVCHD video za

 • Page 163 and 164:

  Izrada diskova s kvalitetom slike s

 • Page 165 and 166:

  Rešavanje problema U slučaju prob

 • Page 167 and 168:

  Ne radi funkcija za sprečavanje za

 • Page 169 and 170:

  Nije moguće uzastopno snimanje sli

 • Page 171 and 172:

  Slike prethodno prebačene na raču

 • Page 173 and 174:

  Poruke i indikatori upozorenja Samo

 • Page 175 and 176:

  Nema fotografija •Nema 3D slika k

 • Page 177 and 178:

  Greška datoteke slikov. baze podat

 • Page 179 and 180:

  Memorijska kartica Vrste memorijski

 • Page 181 and 182:

  Baterijska jedinica O punjenju bate

 • Page 183 and 184:

  Inteligentni zakretač Inteligentni

 • Page 185 and 186:

  TransferJet standard TransferJet ko

 • Page 187 and 188:

  Mere opreza Nemojte koristiti / mem

 • Page 189 and 190:

  Folder Brisanje ...................

 • Page 191 and 192:

  Napomene o licencama Uz ovaj fotoap