Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

zPromene smera snimanja

zPromene smera snimanja ili veličine panoramske slike Smer snimanja: (Smer snimanja) t [Desno], [Levo], [Gore] ili [Dole] Veličina panor. (Veličina slike) t [Standardno] ili [Široki] slike: zSaveti za snimanje panoramskih slika Zakrenite fotoaparat stalnom brzinom u smeru prikazanom na LCD ekranu. Objekti koji miruju pogodniji su za panoramske snimke nego pokretni. Vertikalni smer Horizontalni smer Najmanji mogući promer • Najpre pritisnite okidač do pola tako da blokirate izoštravanje, ekspoziciju i balans bele boje. Zatim pritisnite okidač do kraja i zakrenite ili nagnite fotoaparat. • Ako je deo sa mnogo različitih oblika ili takav pejzaž koncentrisan duž ivice ekrana, kadriranje slike možda neće uspeti. U tom slučaju ponovo kadrirajte tako da je predmetni deo u sredini slike, pa ponovo snimajte. zPomeranje panoramskih slika za prikaz Pomerite panoramske slike dodirom na dok se prikazuju. Za prikaz radnih tipki tokom reprodukcije, dodirnite LCD ekran. Prikaz uvećanog dela panoramske slike Radna tipka/način rada Dodirnite LCD ekran ili Dodirnite / / / ili povucite prema gore/dole/udesno/ ulevo Funkcija Reprodukcija slika jedne za drugom/pauziranje Pomeranje slika • Panoramske slike takođe se mogu reprodukovati pomoću isporučenog softvera »PMB« (str. 155). • Panoramske slike snimljene drugim fotoaparatom prilikom reprodukcije se možda neće ispravno pomerati. 32

Snimanje filma Omogućuje vam da snimate video zapise. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 (Mod snimanja) t (Snimanje filma) 3Pritisnite okidač. 4 Za zaustavljanje snimanja ponovo pritisnite okidač do kraja. zPromena formata video zapisa te kvaliteta ili veličine slike Format video zapisa: Kvalitet (AVCHD): Veličina slike (MP4): t (Postavke) t (Postavke snimanja) t [Format video zapisa] t [AVCHD] ili [MP4] (Kvalitet) t [AVC HD 17M FH] ili [AVC HD 9M HQ] (Veličina slike) t [MP4 12M], [MP4 6M] ili [MP4 3M] zZa brzo snimanje filma Kada je mod snimanja postavljen na bilo što osim (Jednostavni mod), snimanje video zapisa možete pokrenuti jednostavnim dodirom tipke za snimanje video zapisa. Tipka za snim. video zapisa Za zaustavljanje snimanja video zapisa ponovo pritisnite tipku za snimanje video zapisa. Stavke menija i postavke koje se koriste za snimanje su one koje su omogućene kada [Mod snimanja] postavite na [Snimanje filma]. 33