Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Zum pri reprodukciji

Zum pri reprodukciji Reprodukuje uvećanu sliku. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 Dodirnite mesto koje želite da uvećate. Slika je uvećana dva puta, mesto koje ste dodirnuli je u njenoj sredini. Sliku takođe možete uvećati nameštanjem tipke zuma (W/T) na T stranu. 3 Podesite odnos uvećanja i položaj na slici. Slika će nastaviti da se uvećava svaki put kad dodirnete ekran. Označava deo slike koji je uvećan Tipka/način rada Povucite gore/dole/desno/ levo Funkcija Promena mesta zuma. / Promena odnosa zuma. Poništavanje reprodukcijskog zuma. z Memorisanje uvećanih slika Uvećanu sliku možete smestiti u memoriju uz pomoć trimming funkcije ( t [Retuširanje] t [Promena veličin. (Se čenje)]). 42

Široki zum U modu pojedinačne slike, fotografije 4:3 biće reprodukovane preko celog LCD ekrana. U tom slučaju će gornja i donja ivica slike biti neznatno odse čena. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 Dodirnite (Široki zum). 3 Za otkazivanje širokog zuma ponovo dodirnite (Široki zum). Napomena • Širokougaoni zum nije dostupan za sledeće vrste slikovnih datoteka: –Video zapisi – Panoramske slike – Slike prikazane u burst grupi – 16:9 slike – 3D slike 43