Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

3D snimanje Više slika

3D snimanje Više slika se snima dok se fotoaparat pomera, a te slike prave 3D sliku. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 (Mod snimanja) t (3D snimanje) t (3D panoramsko snimanje) ili (Snima iz više uglova) 3 Poravnajte fotoaparat sa krajem objekta koji se snima i pritisnite okidač. Za (3D panoramsko snimanje) dodirnite (Smer snimanja) kako biste promenili smer snimanja. 4 Zakrenite fotoaparat horizontalno do kraja sledeći uputstvo na LCD ekranu. Ovaj deo neće biti snimljen Traka uputstva (3D panoramsko snimanje) (Snima iz više uglova) Snima sliku koja se može reprodukovati na 3D TV prijemniku. Snima sliku koja se može reprodukovati kao stereoskopska slika naginjanjem fotoaparata udesno ili ulevo, te sliku koja se može reprodukovati na 3D TV prijemniku. Napomene • U modu [Snima iz više uglova], možete odabrati samo veličinu panoramske slike od [16:9 (2M)]. • 3D snimanje nije prikladno u sledećim situacijama: – Kada se radi o velikom objektu – Objekti koji se pomeraju – Kada je glavni objekat preblizu fotoaparata – Slike sa lošim kontrastom, npr. nebo, peščana plaža ili travnjak • 3D slike sastoje se od datoteke JPEG i datoteke MPO. Ako je na računaru izbrisana bilo koja od ovih datoteka, fotoaparat možda neće raditi ispravno. • Ako unutar zadatog vremena ne možete zakrenuti fotoaparat horizontalno preko celog objekta, u panoramskoj slici će se pojaviti sivo područje. Ako se to desi, pomerite fotoaparat brže kako biste snimili punu 3D sliku. • Budući da je nekoliko snimaka spojeno zajedno, delovi koji se preklapaju neće biti jasni. • Pri slabom osvetljenju slike mogu biti zamućene. • Pod treperavim svetlom, kao što su fluorescentna svetla, 3D slika možda neće uspeti. • Ako se ceo ugao gledanja 3D snimka i ugao gledanja kada je AE/AF blokiran izrazito razlikuju po osvetljenosti, boji ili izoštravanju, slika neće uspeti. Ako se to dogodi, promenite položaj blokade AE/AF i pokušajte ponovo. • 3D snimanje može se otkazati u sledećim situacijama: – Fotoaparat pomerate prebrzo ili presporo. – Fotoaparat se previše trese. Nastavak r 50

zSaveti za snimanje 3D slika Zakrenite fotoaparat stalnom brzinom u smeru prikazanom na LCD ekranu. Objekti koji se ne pomeraju najprikladniji su za 3D snimanje. • Odredite scenu i pritisnite okidač do pola, tako da blokirate izoštravanje, ekspoziciju i balans bele boje. Zatim pritisnite okidač do kraja i zakrenite fotoaparat. z Domet snimanja u modu snimanja iz više uglova Slika Zakrenite fotoaparat otprilike 45 stepeni ulevo ili udesno od objekta koji želite da izoštrite. 51