Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

8 Dodirnite / na LCD

8 Dodirnite / na LCD ekranu fotoaparata kako biste odabrali željeni način. Reprod. pomeranjem Kontinuirana reprodukcija Slike snimljene u modu 3D panoramskog snimanja reprodukuje jednu za drugom. Dodirnite u za reprodukciju/pauziranje slika jedne za drugom i / za smer pomeranja slika. • Pri reprodukciji 3D slike snimljene u veličini [16:9], [Reprod. pomeranjem] nije dostupno. Kontinuirano reprodukuje samo 3D slike. Dodirnite / za prikaz sledeće/ prethodne slike. Izlaz iz 3D gledanja Prekida 3D reprodukciju. Napomene • Kada odaberete mod (3D gledanje), prikazaće se samo 3D slike. • Ako reprodukujete sliku snimljenu u modu [3D panoramsko snimanje] sa [Smer snimanja] postavljenim na [Gore] ili [Dole], slika će se na TV prijemniku reprodukovati horizontalno. • Dodirnite t (Postavke) t (Glavne postavke) za odabir opcija [Autom.] ili [1080i] za [HDMI rezoluciju]. • Fiksna postavka zvučni signal je [Zatvarač]. • Fotoaparat i priključnu opremu nemojte spajati preko priključnica za izlazne signale. Ako se TV prijemnik i fotoaparat spoje preko priključnica za izlazne signale neće biti ni slike ni zvuka. Takvo spajanje takođe može oštetiti fotoaparat i/ili priključenu opremu. • Ova funkcija možda neće raditi ispravno na nekim TV prijemnicima. Na primer, na TV prijemniku možda nećete moći videti video zapis, prikaz u 3D modu ili nećete čuti zvuk. • Koristite HDMI kabl sa HDMI logotipom. • Pri spajanju fotoaparata na TV prijemnik, koristite HDMI kabl koji se može spojiti na mini priključnicu na fotoaparatu i na priključnicu za TV prijemniku. • Snimanje se može automatski zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio nakon određenog vremena kada snimate video zapise u uslovima kada su fotoaparat i TV prijemnik spojeni HDMI kablom (prodaje se posebno). 54

Jednostavni mod Omogućuje vam da snimate fotografije koristeći minimalan broj potrebnih funkcija. Veličina teksta se poveća, te se indikatori bolje vide. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 Podesite / tipku moda na (foto). 3 t (Jednostavni mod) t [OK] Napomene • Nivo napunjenosti baterije može se brže smanjivati jer se osvetljenost ekrana automatski povećava. • Način reprodukcije takođe će se promeniti u [Mod jednostavni]. z Funkcije dostupne u jednostavnom modu (snimanje) Snimanje osmeha: Dodirnite (osmeh). Veličina slike: t [Veličina slike] t Odaberite [Velika] ili [Mala] Blic: t [Blic] t Odaberite [Autom.] ili [Isključeno] Samookidač: t [Samookidač] t Odaberite [Isključeno] ili [Uključeno] Izlazak iz jedn. mod snim.: t [Izlazak iz jedn.moda snim.] t [OK] z O funkciji prepoznavanja scene Funkcija prepoznavanja scene aktivna je u jednostavnom modu. Pomoću ove funkcije fotoaparat automatski prepoznaje uslove snimanja i snima sliku. Ikona funkcije prepoznavanja scene • Fotoaparat prepoznaje (Sumrak), (Portret u sumrak), (Sumrak pomoću stativa), (Kontra svetlo), (Portret na kontra svetlu), (Pejzaž), (Makrosnimanje), (Blisko izoštravanje) ili (Portret) i ako prepozna scenu, prikazuje ikonu na LCD ekranu. Detaljnije informacije naći ćete na stranici 82. 55