Views
2 weeks ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Samookidač 1 Spustite

Samookidač 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 (Samookidač) t željeni mod Kad tipke nisu prikazane na levoj strani LCD ekrana, dodirnite . (Isključeno) Bez samookidača. (10 sekundi) Podešavanje samookidača na vremenski razmak od 10 sekundi. Kad pritisnete taster okidača zatreperiće indikator samookidača i oglasiti zvučni signal (bip) koji će prestati kad dođe do okidanja. Za poništavanje pritisnite . (2 sekunde) Podešavanje samookidača na vremenski razmak od 2 sekunde. (Snim. 1 osob. samookidač.) (Snim. 2 osob. samookidač.) Napomene Podešavanje samookidača na samookidač za autoportret. Kad fotoaparat prepozna određeni broj lica, oglašava se zvučni signal, a okidač okida 2 sekunde kasnije. • U modu snimanja video zapisa nije dostupno [Snim. 1 osob. samookidač.] i [Snim. 2 osob. samookidač.]. • Samookidač nije dostupan u sledećim situacijama: – U modu Inteligentnog panoramskog snimanja – U modu 3D snimanja – U modu podvodnog i-panoramskog snimanja z Automatsko snimanje samookidačem za autoportret Usmerite objektiv prema sebi tako da vam se lice vidi na LCD ekranu. Fotoaparat prepozna predmet, zatim aktivira okidač. Fotoaparat određuje optimalnu kompoziciju slike i sprečava da deo lica ostane van LCD ekrana. Ne pomerajte fotoaparat nakon zvučnog signala. • Takođe možete snimiti sliku pritiskom na okidač tokom ovog postupka. Nastavak r 62

z Saveti za sprečavanje zamućenja Ako pomerite ruke ili telo dok držite fotoaparat i pritiskate okidač dogodiće se »Potresanje fotoaparata«. Potresanje fotoaparata često nastaje u uslovima slabog osvetljenja i dugog vremena ekspozicije za koje se na primer koristi (Portret u sumrak) ili (Sumrak) mod. U tom slučaju snimajte vodeći računa o savetima koji slede. • Snimajte pomoću samookidanja sa zadrškom od 2 sekunde i stabilizujte fotoaparat u mestu tako što ćete ga nakon pritiskanja okidača rukama čvrsto držati sa strane. • Koristite stativ ili stavite fotoaparat na ravnu površinu kako se ne bi pomerao. 63