Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Efekat defokusir.

Efekat defokusir. Postavlja nivo efekta defokusiranja pozadine pri snimanju u modu Defokusiranje pozadine. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 (Mod snimanja) t (Defokusiranje pozadine) Zavisno od REC moda, ove tipke ovih opcija biće prikazane na levoj strani ekrana. 3 t (Efekat defokusir.) t željeni mod (Niska) (Srednja) (Visoka) Dodaje lagani efekat defokusiranja pozadine. Dodaje prosečan efekat defokusiranja pozadine. Dodaje snažan efekat defokusiranja pozadine. 66

Veličina slike/Veličina panor. slike/Kvalitet Veličina fotografije određuje veličinu pripadajuće slikovne datoteke koja će se snimiti prilikom fotografisanja. Što je slika veća, nakon š tampanja na papiru velikog formata videće se više detalja. Što je slika manja, broj slika koje se mogu snimiti biće veći. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Veličina slike), (Veličina panor. slike) ili (Kvalitet) t željena veličina Zavisno od REC moda, ove tipke ovih opcija biće prikazane na levoj strani ekrana. Kod snimanja fotografija Veličina slike Uputstvo za korištenje LCD ekran (4000×3000) Za š tampanje do veličine A3+ (3264×2448) Za š tampanje do veličine A3 (2592×1944) Za š tampanje do veličine L/2L/A4 (640×480) Za dodatke elektronske pošte Slike će biti prikazane u formatu 4:3. (4000×2248) Za pregledavanje na televiziji visoke rezolucije i š tampanje do veličine A4 (1920×1080) Za pregledavanje na televiziji visoke rezolucije Slike će biti prikazane na celom ekranu. Napomena • Kod š tampanja slika smeš tenih u formatu 16:9 ili panoramskih slika, možda će biti odse čena oba kraja. U jednostavnom modu Velika Mala Snima slike u [12M] veličini. Snima slike u [5M] veličini. 67