Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

EV Ekspozicija se može

EV Ekspozicija se može podesiti ručno u koracima od 1/3 EV u intervalu od –2,0 EV do +2,0 EV. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (EV) Zavisno od REC moda, ove tipke ovih opcija biće prikazane na levoj strani ekrana. 3 Dodirnite / za podešavanje ekspozicije t [OK]. Ekspoziciju takođe možete podesiti dodirom na z na traci za podešavanje i povlačenjem ulevo ili udesno. Napomena • Kod snimanja u preterano svetlim ili tamnim uslovima, ili kod upotrebe blica, podešavanje ekspozicije možda neće imati efekta. z Podešavanje ekspozicije za bolji izgled slika Preeksponiranost = prevelika količina svetlosti Bleda slika Smanjenje EV postavke – Ispravna ekspozicija Povećanje EV postavke + Podeksponiranost = premala količina svetlosti Tamnija slika 72

ISO Podešavanje svetlosne osetljivosti kad je aparat u modu samoprogramiranja ili kad je odabir scene podešen na (Podvodno). 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (ISO) t željeni broj (Autom.) / / / / / ISO osetljivost se podešava automatski. Zamućenje slike na tamnim mestima ili sa objektima koji se pomeraju možete smanjiti ako povećate ISO osetljivost (odaberite ve ći broj). Napomena • Kad je mod snimanja podešen na brzo snimanje može se odabrati samo između [ISO AUTO], [ISO 125] i [ISO 800]. z Podešavanje ISO osetljivosti (Preporučeni indeks ekspozicije) ISO osetljivost predstavlja opseg brzine za medij snimanja koji uključuje senzor slike za primanje svetlosti. Ako je ekspozicija ista, slike se mogu razlikovati zavisno od ISO osetljivosti. Visoka ISO osetljivost Slika će biti svetla čak i pri uslovima slabe svetlosti a smanjenjem vremena ekspozicije smanjuje se zamućenje. Međutim velika osetljivost će povećati šum slike. Niska ISO osetljivost Slika će biti ujednačena. Međutim, kad je ekspozicija nedovoljna slika će biti tamnija. Nastavak r 73