Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Napomene • [Balans

Napomene • [Balans bele boje] nije dostupno u sledećim slučajevima: – U inteligentnom automatskom podešavanju – U modu Superior automatsko podešavanje – U modu Defokusiranje pozadine – U modu podvodnog i-panoramskog snimanja – U jednostavnom modu • [Blic] u [Balans bele boje] nije dostupno u sledećim slučajevima: – U modu Inteligentnog panoramskog snimanja – U modu 3D snimanja – U snimanju video zapisa – Kada je Odabir scene postavljen na mod (Bez zamaglj. u pokretu), (Sumrak iz ruke), (Visoka osetljivost) • Pod treperavim fluorescentnim svetlom, funkcija balansa belog možda neće dati zadovoljavajuće rezultate čak i ako se odabere [Balans bel. za fluor. rasv. 1], [Balans bel. za fluor. rasv. 2] ili [Balans bel. za fluor. rasv. 3]. • Kod snimanja sa blicom u bilo kojem modu osim [Blic] moda, [Balans bele boje] će biti podešen na [Autom.]. • Kada je [Blic] podešeno na [Uključeno] ili [Polagana sinhronizacija], balans bele boje može se podesiti samo na [Autom.], [Blic], [Jedan dodir], ili [Post. rada jednim dodirom]. • [Post. rada jednim dodirom] se ne može odabrati dok se blic puni. Za hvatanje osnovne bele boje u [Post. rada jednim dodirom] modu 1 U kadar uhvatite neki beli objekat, na primer list papira pod istim uslovima osvetljenja pod kojima nameravate da snimate sliku. 2 t (Balans bele boje) t [Post. rada jednim dodirom] t [Zadržava.] Ekran snimanja će se odmah zacrneti da bi se ponovo pojavio nakon što balans belog bude podešen i smeš ten u memoriju. Napomene • Ako za vreme snimanja treperi indikator , balans belog ili nije podešen ili se ne može podesiti. Koristite automatsko podešavanje balansa belog. • Nemojte tresti ni udarati po fotoaparatu dok je aktivno [Post. rada jednim dodirom]. • Kada je [Blic] podešena na [Uključeno] ili [Polagana sinhronizacija], balans bele boje je podešen na uslove kad blic radi. • Podaci za balans belog dobijeni pomoću [Balans bele boje] i [Beli bal. za podv. snimanje] memorisani su odvojeno. Nastavak r 76

zEfekti uslova osvetljenja Uslovi osvetljenja utiču na boje objekta na snimku. Nijanse boja se podešavaju automatski ali se mogu podesiti i ručno pomoću funkcije balansa belog. Vreme/ osvetljenje Funkcije svetlosti Dnevna svetlost Oblačno Fluorescentno Svetlost sijalice Bela (standardna) Plavkasta Zelenkasta Crvenkasta 77