Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Beli bal. za podv.

Beli bal. za podv. snimanje Podešava ton boje kada je fotoaparat postavljen u mod (Podvodno) u Odabiru scene, mod (Podvodno) u [Snim. video zap. u mod. scen.] ili mod (Podvodno i-panor. snimanje). 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Beli bal. za podv. snimanje) 3Željeni mod t [OK] (Autom.) (Podvodno 1) (Podvodno 2) (Jedan dodir) (Post. rada jednim dodirom) Automatski podešava tonove boje na podvodne uslove kako bi boje izgledale prirodno. Podešavanje kod podvodnog snimanja kad je naglašena plava boja. Podešavanje kod podvodnog snimanja kad je naglašena zelena boja. Podešavanje balansa beloga u zavisnosti od izvora svetla. Bela boja memorisana u [Post. rada jednim dodirom] modu postaje osnovna bela boja. Ovaj mod koristite kada [Autom.] i ostale postavke ne donose precizne boje. Memoriš e osnovnu belu boju za kasniju upotrebu u [Jedan dodir] modu (str. 76). Napomene • Zavisno od boje vode, podvodni balans belog možda neće dati očekivani rezultat čak i ako odaberete [Podvodno 1] ili [Podvodno 2]. • Kada je [Blic] podešen na [Uključeno], beli balans za podvodno snimanje može se podesiti samo na [Autom.], [Jedan dodir], ili [Post. rada jednim dodirom]. • [Post. rada jednim dodirom] se ne može odabrati za vreme punjenja blica. • Podaci za balans belog dobijeni pomoću [Balans bele boje] i [Beli bal. za podv. snimanje] memorisani su odvojeno. 78

Izoštravanje Možete promeniti mod izoštravanja. Ako automatsko izoštravanje ne daje dovoljno oštru sliku, upotrebite meni. AF je skra ćenica za »Auto Focus«, funkciju za automatsko izoštravanje. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Izoštravanje) t željeni mod Zavisno od REC moda, ove tipke ovih opcija će biti prikazane na levoj strani ekrana. (Višestruki AF) (Srednji AF) Automatski izoštrava sve delove slike unutar okvira tražila. Prilikom snimanja fotografija, kad se okidač pritisne do pola, pojavi se zeleni okvir oko pravilno izoštrenog dela slike. • Kad je aktivna funkcija detekcije lica, Okvir AF tražila prednost kod automatskog izoštravanja imaju lica. • Kad je odabir scene podešen na (Podvodno), izoštravanje je prilagođeno podvodnim uslovima snimanja. Kad je slika izoštrena pritiskom do pola na dugme okidača veliki okvir će promeniti boju u zelenu. Automatski izoštrava srednji deo slike u okviru tražila. U kombinaciji sa funkcijom blokade AF omogućava kadriranje slike po želji. (Spot AF) Automatski izoštrava na objektima i površinama malih dimenzija. U kombinaciji sa funkcijom blokade AF omogućava kadriranje slike po želji. Kako objekt ne bi izišao iz okvira AF tražila, fotoaparat mora biti potpuno stabilan. Okvir AF tražila Okvir AF tražila Nastavak r 79