Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Efekat nežn. tena Kada

Efekat nežn. tena Kada je aktivirana funkcija Otkrivanje lica, podešava korištenje i nivo efekta meke kože. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Efekat nežn. tena) t željeni mod Zavisno od REC moda, ove tipke ovih opcija će biti prikazane na levoj strani ekrana. (Isključeno) (Niska) (Srednja) (Visoka) Efekat meke kože se ne koristi. Dodaje lagani efekat meke kože. Dodaje umereni efekat meke kože. Dodaje snažan efekat meke kože. Napomene • [Isključeno] nije dostupno kada je Odabir scene postavljen na mod (Nežni ten) . • [Efekat nežn. tena] možda neće biti vidljiv zavisno od objekta. 84

Otkrivanje lica Detektuje lica osoba koja snimate i podešava postavke za izoštravanje, blic, ekspoziciju, balans belog i smanjenje efekta crvenih očiju. Okvir detekcije lica (narandžasti) Kad fotoaparat detektuje više od jedne osobe u kadru doneće odluku kojoj će od njih dati prednost pri izoštravanju. Okvir otkrivanja lica za glavni objekt promeniće boju u narandžastu . Ako pritisnete okidač do pola okvir za koji je izoštravanje podešeno postaće zelen. Okvir detekcije lica (beli) 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Otkrivanje lica) t željeni mod Zavisno od REC moda, ove tipke ovih opcija će biti prikazane na levoj strani ekrana. (Prema mestu dodira) (Autom.) (Deca kao prioritet) (Odrasli kao prioritet) Prepoznaje lice kad se na ekranu dodirne mesto sa licem. Bira lice na kojem će fotoaparat automatski izoštravati. Detektuje i snima sa prednošću izoštravanja na dečjem licu. Detektuje i snima sa prednošću izoštravanja na licu odrasle osobe. Napomene • [Otkrivanje lica] nije dostupno u sledećim slučajevima: – U modu Inteligentnog panoramskog snimanja – U modu 3D snimanja – U modu podvodnog i-panoramskog snimanja – U snimanju video zapisa – U jednostavnom modu • [Prema mestu dodira] nije dostupno kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]. • [Otkrivanje lica] se može odabrati samo kad je mod izoštravanja podešen na [Višestruki AF] ili mod merenja na [Višestruko]. • Funkcija detekcije lica nije dostupna kad se koristi digitalni zum. • Može detektovati do 8 lica. • Zavisno od uslova snimanja, lica odraslih i dece možda neće biti ispravno detektovana. • Tokom snimanja sa funkcijom okidanja na osmeh, funkcija [Otkrivanje lica] se automatski podešava na [Autom.] čak i ako je prethodno bila podešena na [Prema mestu dodira]. Nastavak r 85