Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

zMarkiranje lica sa

zMarkiranje lica sa prednošću (Memorisanje odabranog lica) Kad je aktivna funkcija [Otkrivanje lica] fotoaparat automatski bira lice na kojem će izoštravati, ali lice sa prednošću izoštravanja možete odabrati i markirati i ručno. 1Dodirnite lice koje želite da markirate kao lice s prednošću tokom prepoznavanja lica. Time je prvo lice sleva markirano kao lice sa prednošću i okvir menja boju u narandžastu . 2Svaki put kad dodirnete neko drugo lice markirate ga kao lice sa prednošću. 3Za poništavanje markiranja lica pritisnite . • Svaki put kad dodirnete neko drugo lice markirate ga kao lice sa prednošću. • Kada izvadite bateriju iz fotoaparata ili kada je fotoaparat isključen nekoliko dana, markiranje lica će se poništiti. • Ako je aktivirano praćenje fokusa, postavke markiranja lica će se poništiti. • Kad narandžasti okvir nestane sa LCD ekrana, odabir lica za izoštravanje ponovo će vršiti funkcija [Otkrivanje lica]. Kad se narandžasti okvir ponovo pojavi na LCD ekranu, fotoaparat će izoštravati na markiranom licu. • U nekim slučajevima neće biti moguće detektovati markirano lice, npr. u uslovima jakog svetla, kad osoba ima neobičnu frizuru i sl. • Kad se koristi funkcija okidanja na osmeh zajedno sa okvirom detekcije lica, detekcija osmeha će se vrš iti samo na markiranom licu. • U modu jednostavnog snimanja ili kad je [Samookidač] podešen na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.], ne može se markirati lice sa prednošću. 86

Smanjenje zatvaranj. očiju Kada je odabir scene postavljen na (Nežni ten) ili (Meko snimanje) pri snimanju slike, fotoaparat će automatski snimiti dve slike zaredom. Fotoaparat će odabrati, prikazati i snimiti sliku na kojoj se oči nisu automatski zatvorile. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 (Mod snimanja) t (Odabir scene) t (Nežni ten) ili (Meko snimanje) 3 t (Smanjenje zatvaranj. očiju) t željeni mod (Autom.) (Isključeno) Kad je aktivna detekcija lica, funkcija sprečavanja zatvorenih očiju osigurava snimanje slika osobe sa otvorenim očima. Bez funkcije sprečavanja zatvorenih očiju. Napomene • Funkcija sprečavanja zatvorenih očiju neće raditi u sledećim slučajevima. – Kad se koristi blic – Tokom burst snimanja – Kad nije aktivna funkcija detekcije lica – Kad je aktivna funkcija okidanja na osmeh • Ponekad funkcija sprečavanja zatvorenih očiju neće radi u zavisnosti od situacije. • Kad je funkcija sprečavanja zatvorenih očiju podešena na [Autom.] i kad se uprkos tome snimaju samo slike na kojima osoba ima zatvorene oči, na LCD ekranu će se pojaviti poruka »Otkriveno zatvoreno oko«. Po potrebi ponoviti snimanje. 87