Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Kalendar Ova funkcija

Kalendar Ova funkcija omogućava odabir datuma za reprodukciju u kalendaru kad se koristi datumski prikaz. Korak 2 nije potreban kad je odabran [Prikaz datuma]. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 t (Mod prikaza) t (Prikaz datuma) 3Dodirnite (Kalendar). Kad tipke nisu prikazane na levoj strani LCD ekrana, dodirnite . 4 Odaberite mesec koji želite da prikažete pomoću / , zatim dodirnite željeni datum. Povucite minijature slika za odabrani datum prema gore ili prema dole za promenu stranice. Dodirnite jednu od slika za povratak na njen pojedinačni ekranski prikaz. Napomena • Ova opcija nije dostupna kad se za memorisanje slika koristi unutraš nja memorija. Slike za odabrani datum zPrikaz kalendara povlačenjem prstom po LCD ekranu Pri reprodukciji slika u modu Prikaz datuma, takođe možete prikazati kalendar ako dodirnete gornji deo LCD ekrana i prstom povučete prema dole. 90

Indeks slika Prikazuje više slika istovremeno. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 Dodirnite (Indeks slika). Kad tipke nisu prikazane na levoj strani LCD ekrana, dodirnite . 3 Dodirnite ekran i povucite prema gore ili dole za promenu stranice. Dodirnite jednu od slika u indeksnom prikazu za povratak na njen pojedinačni ekranski prikaz. zPromena broja slika u indeksu U prikazu pojedinačne slike možete promeniti broj sličica dodirom na [Broj slika u indeksu] t [12 slika] ili [28 slika]. t 91