Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Dijaprojekcija Slike se

Dijaprojekcija Slike se automatski reprodukuju jedna za drugom. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 Dodirnite (Dijaprojekcija) t željeni mod. Kad tipke nisu prikazane na levoj strani LCD ekrana, dodirnite . (Kontinuirana reprodukcija) (Dijaprojekcija sa muzikom) Reprodukuje sve slike zaredom od one prikazane do poslednje. Automatski reprodukuje slike jednu za drugom uz specijalne efekte i muziku. Napomena • [Dijaprojekcija] nije dostupno kad je [ Mod prikaza] podešeno na [Prikaz foldera (MP4)] ili [AVCHD prikaz]. Kontinuirana reprodukcija 1 Odaberite sliku za početak prezentacije. 2 Dodirnite (Dijaprojekcija) t [Kontinuirana reprodukcija]. 3 Za završetak neprekidne prezentacije dodirnite LCD ekran, zatim dodirnite [Izlazak iz kontinuiran. reprodukc.]. • Dodirnite ili na LCD ekranu kako biste podesili glasnoću video zapisa. Napomena • Kad je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku], biće prikazana samo glavna slika. zPregledanje panoramskih slika u neprekinutoj reprodukciji Cela panoramska slika prikazana je tokom 3 sekunde. Panoramsku sliku možete pomerati levo-desno dodirom na . 92

Dijaprojekcija sa muzikom 1 Dodirnite (Dijaprojekcija) t [Dijaprojekcija sa muzikom]. 2 Dodirnite željeni mod t [Početak]. 3 Za izlazak iz dijaprojekcije, dodirnite ekran i odaberite [Izlazak iz dijaprojekcije]. Napomena • [Dijaprojekcija sa muzikom] nije dostupno za sledeće vrste slika i u sledećim slučajevima: – Panoramske slike – 3D slike smeš tene u formatu [Standardno] ili [Široki] Slika Bira grupu fotografija za prezentaciju. Kad se za memorisanje slika koristi unutraš nja memorija, fiksni odabir ove postavke je [Folder]. Sve Ovaj datum Folder Prezentacija svih fotografija po redu. Prezentacija svih fotografija snimljenih unutar odabranog opsega datuma kad je mod pregledanja podešen na (Prikaz datuma). Prezentacija slika u trenutno odabranom folderu u modu prikaza foldera. Efekti Bira brzinu izmene slajdova i atmosferu za prezentacije. Ako je vreme reprodukcije video zapisa dugo, biće snimljen i prikazan kadar iz njega. Jednostavno Nostalgično Elegantno Aktivno Jednostavna prezentacija gde je prethodno podešen interval između slajdova. Interval između slajdova može se podesiti u [Interval] pa možete istinski uživati u svojim slikama. Prezentacija koja reprodukuje atmosferu filmske scene. Elegantna prezentacija koja se odvija umerenom brzinom. Brza prezentacija prikladna za prikaz aktivnosti. Napomena • Kad je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku] slike iz burst grupe će biti prikazane na sledeći način. – Kad je [Efekti] podešeno na [Jednostavno], biće prikazana samo glavna slika. – Kad je [Efekti] podešeno na bilo koju opciju osim [Jednostavno] i kad nema više od dve burst slike, biće prikazana samo glavna slika. – Kad je [Efekti] podešeno na bilo koju opciju osim [Jednostavno] i kad ima više od tri burst slike, biće prikazane tri slike uključujući glavnu. Nastavak r 93