Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Настройка на

Настройка на нивото на силата на звука Регулира нивото на силата на звука за изреждане на изображения и при възпроизвеждане на видеоклипове. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Настройка на звука) 3 Регулирайте силата на звука, като докоснете или t Също така, можете да регулирате силата на звука, като докоснете z в лентата за настройки и като изтегляте наляво или надясно. z Регулиране на силата на звука по време на възпроизвеждане на видеоклипове или изреждане на изображения. Възпроизвеждане Докоснете LCD екрана, за да изведете екрана за контрол на силата на на видеоклипове: звука, след това докоснете бутоните , за да регулирате силата на звука. Докоснете или , за да изключите екрана за контрол на силата на звука. Изреждане на Докоснете екрана, за да изведете екрана за контрол на силата на звука, изображения: след това докоснете бутоните или , за да регулирате силата на звука. 106 BG

Извеждане на настройки за възпроизвеждане Извежда или скрива операционните бутони на LCD екрана в режим на възпроизвеждане. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Извежда настройки за записа) t желан режим. (Активирана настройка) Извежда операционните бутони (Изключена настройка) Скрива операционните бутони z Извеждане на операционните бутони, когато [Display Settings] е зададен в положение [Off] Докоснете лявата страна на LCD екрана и плъзнете надясно. 107 BG