Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Когато на

Когато на картата с памет са създадени няколко папки, тази функция избира папката, която съдържа изображението, което желаете да възпроизведете. Стъпка 2 не е нужна, когато вече сте задали [Folder View]. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (режим Преглед) t (Преглед по папки) 3 t (Избор на папка) t изберете папка с помощта на / t [OK] Забележка • Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения. z Преглед на изображения в различни папки Когато са създадени няколко изображения, и когато първото и последното изображения в папката бъдат избрани, се извеждат следните индикатори: : Преминава към предходна папка : Преминава към следваща папка : Преминава към предходна или следваща папка 110 BG Избор на папка

Формат клип Можете да настроите метода за запис на клипове 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Настройки) t (Настройки за заснемане) t [Формат клип] tжелан режим AVCHD MP4 Настройва метода на запис в положение AVCHD, което е подходящо за преглед на видео изображения на телевизор с висока разделителна способност. Записват се клипове в AVCHD формат. Настройва метода на запис в положение МР4, което е подходящо за WEB качване и прикачане към имейл. Записват се МР4 (AVC) клипове. 111 BG