Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Избира

Избира режима на Цифров zoom. Фотоапаратът увеличава изображението, използвайки оптичен zoom (до 4х). Когато степента на zoom се надвиши, фотоапаратът използва smart или прецизен цифров zoom. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Настройки) t (Настройки на записа) t [Цифров zoom] t желан режим (Smart zoom) ( ) В зависимост от размера на изображението, увеличава изображението по цифров път без почти никакви смущения. (Smart zoom) (Прецизен цифров zoom) ( ) Цифров zoom Изключен Забележки Размер VGA 114 BG Увеличава размера на всички изображения до 8 пъти, включително и оптично увеличение до 4х. Въпреки това, качеството на изображението се влошава след като преминете скалата на оптично увеличение. Не използва Цифров zoom. • Функцията Цифров zoom не работи в следните ситуации: – Intelligent Sweep Panorama. – Режим По-висша автоматична настройка. – Премахване на фокуса от фона. – 3D режим на заснемане. – Режим на подводно панорамно заснемане. – Филмов режим – Когато в Избор на сцена е избран режим –(HDR корекция на задното осветяване) – Когато е активирана функция Разпознаване на усмивка. – Когато [Самостоятелен таймер] е в настройка [Самостоятелен портрет на едно лице] или [Самостоятелен портрет на двама души]. • Функцията smart zoom не работи, когато размерът на изображението е зададен в положение [12M], [16:9 (9M)]. • Функцията Разпознаване на лице не работи, когато използвате Цифров zoom. Обща скала на увеличение, като използвате smart zoom (включително оптичен zoom 4x) Поддържаното zoom съотношение се различава в зависимост от размера на изображението. Максимална скала на увеличение 8M Прибл. 4.9х 5M Прибл. 6.2х Прибл. 25х 16:9 Прибл. 8.3х

Auto Orientation (Автоматична ориентация) Когато обърнете фотоапарата във вертикална позиция, за да заснемете портретна снимка, устройството записва информация за позицията на снимката и извежда изображението в портретна позиция. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Настройки) t (Настройки на записа) t [Auto Orientation] t желан режим On Off Записва изображението с правилната ориентация Автоматичната ориентация е изключена. Забележки • При изображения във вертикална позиция, вляво и вдясно на изображението се извеждат черни ленти. • В зависимост от ъгъла на снимане на фотоапарата е възможно ориентацията на изображението да не се запише правилно. • Не можете да използвате Автоматичната ориентация в следните ситуации: – 3D заснемане – Когато записвате видеоклип – Когато в режим Избор на сцена сте избрали (Под вода). z Въртене на изображение след запис Ако изображението не се запише в правилната ориентация, можете да използвате [Rotate] в екрана MENU, за да изведете изображението в портретна позиция. 115 BG