Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Можете да

Можете да изберете дали да изведете или скриете упътването до иконата на функцията Разпознаване на сцена, докато е включен режимът Разпознаване на сцена. Упътване за разпознаване на сцена Упътване за разпознаване на сцена 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Настройки) t (Настройки на записа) t [Scene Recog. Guide] t желан режим On Извежда упътването за разпознаване на сцена. Off Не извежда упътването за разпознаване на сцена.

Намаляване на ефекта на червените очи Светкавицата светва два или повече пъти преди записът да намали ефекта на червените очи в случаите, когато използвате светкавицата. Свалете капачето на обектива, за да превключите в 1 режим на запис. 2 t(Намаляване на ефекта на червените очи) t желан режим (Автоматична настройка) (Изключена настройка) (Активирана настройка) Светкавицата светва, за да намали автоматично ефекта на червените очи, когато е включена функцията Разпознаване на лице. Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на червените очи. Не се използва функцията за намаляване на ефекта на червените очи. Забележки • За да предотвратите замъгляването на изображенията, придържайте фотоапарата здраво, докато затворът се освободи. Това става приблизително 1 секунда след като натиснете бутона на затвора. Уверете се, че през това време обектът не мърда. • Възможно е функцията Намаляване на ефекта на червените очи да не постигне желания ефект. Това зависи от индивидуалните различия и от условията, при които се извършва снимането - например разстоянието до обекта или ако обектът е погледнал настрани при предварителното светване на светкавицата. • Когато не използвате функцията Разпознаване на лице, функцията Намаляване на ефекта на червените очи не сработва, дори когато сте избрали опцията [Auto]. • Не можете да изберете [Red Eye Reduction] в режими: – Премахване на фокуса от фона. – 3D режим на заснемане – Когато в режим Избор на сцена сте избрали (Предотвратяване на замъгляването), (Запис при нощни условия от ръка) и (Висока чувствителност). – Когато е активирана функция Разпознаване на усмивка. Какво причинява феноменът “червени очи”? В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”. Фотоапарат Око Ретина Как можете да ограничите ефекта “червени очи”? • Изберете режим (Висока чувствителност)* в режим Избор на сцена. (Светкавицата автоматично преминава в положение [Off].) • Когато очите на обекта излязат червени, ретуширайте изображението с помощта на [Retouch] t [Red Eye Reduction] в менюто за преглед или с помощта на приложения софтуер “PMB”. 117 BG