Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Тази

Тази настройка позволява дистанционен контрол с устройството за дистанционно управление на телевизора, на фотоапарат, свързан към ‘BRAVIA’ Sync съвместим телевизор посредством HMDI кабел (продава се отделно). За повече подробности относно ‘BRAVIA’ Sync, вижте стр. 150. 1 t (Настройки) t (Основни настройки) t [CTRL FOR HDMI] t желан режим. CTRL FOR HDMI Включен Изключен 126 BG Позволява контрол посредством устройството за дистанционно управление. Изключва контрола устройството за дистанционно управление. Забележка • Можете да извършвате работа с фотоапарата посредством устройството за дистанционно управление на телевизора като свържете фотоапарата си към ‘BRAVIA’ Sync съвместим телевизор.

COMPONENT В зависимост от свързания телевизор избира вида на видео сигнала, който се извежда от SD и HD (1080i) посредством използването на HD изходен адапторен кабел (продава се отделно). Използвайте Type2c-съвместим HD изходен адапторен кабел (продава се отделно). 1 t (Настройки) t (Основни настройки) t [COMPONENT] t желан режим HD(1080i) SD Изберете тази опция, за да свържете фотоапарата към 1080i-съвместим High Definition телевизор. Изберете тази опция, за да свържете фотоапарата към телевизор, който не е съвместим с HD(1080i) сигнал. 127 BG