Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Променя

Променя функцията на някои бутони, за да работите с фотоапарата, когато го поставите калъф (Водоустойчив корпус). Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към корпуса. 1 t (Настройки) t t [Housing] t желан режим Корпус On Off Забележки 128 BG Променя функциите на бутоните. Не променя функциите. • Предметите не могат да бъдат фокусирани, като докоснете екрана. • Някои функции са ограничени и някои бутони не се извеждат на LCD екрана. • Когато [Housing] е в положение [On], [View Mode] е в положение [Date View].

USB свързване Изберете режим, когато свързвате фотоапарата към компютър или USB устройство, използвайки USB кабел. 1 t (Настройки) t (Основни настройки) t [USB Connect] t желан режим Mass Storage PTP/MTP Осъществява Mass Storage връзка между фотоапарата и компютъра или друго USB устройство. Когато свържете фотоапарата към компютър, прозорецът за копиране автоматично се извежда и изображенията в папката за запис на фотопарата се копират на компютъра (с Windows 7/Vista/XP, Mac OS X). Забележка • Не можете да прехвърляте видеоклипове, когато изберете [PTP/MTP]. За да прехвърляте видеоклипове към компютъра, изберете [Mass Storage]. 129 BG