Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Търсене в

Търсене в MENU/Настройки MENU опции (Запис) Можете лесно да изберете различни функции за запис от . 1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим на запис. 2 Докоснете , за да изведете екрана с менюто. Четирите опции в менюто, които са изведени под , не се появяват в екрана MENU. 3 Докоснете опцията в менюто желан режим. В таблицата по-долу индикацията обозначава настройки, които могат да бъдат променени, докато индикация – указва настройки, които не могат да бъдат променяни. В зависимост от режима на заснемане, някои настройки могат да бъдат ограничени или фиксирани. За подробности вижте страницата за всяка опция. Иконите под , и показват възможните режими. Режим REC Опции в менюто Режим лесен запис — — Режим Запис на движещо се изображение — — — — — — — — Разпознаване на усмивка Бутон за клип — — — — — — — Светкавица — — — — — Таймер за изключване — — — Посока на снимане — — — — — — Ефект на дефокусиране — — — — — — — — Размер на изображението: панорама/качество Настройки за Burst — — — — — — Режим макро — — — — — — EV ISO — — — — — — — Баланс на белия цвят — — — — Баланс на белия цвят — — — — — — под вода Фокус — — — —

Режим REC Опции в менюто Режим на измерване Разпознаване на сцена Ефект на тен Разпознаване на лице — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Функция против примигване Извеждане на настройки — — — — — — — — — Забележки •[Underwater iSweep Panorama] се извежда само когато [Housing] е в положение [On]. •[Quality] се извежда само когато [Movie format] е в положение [AVCHD] • На екрана се извеждат само възможните опции за всеки от режимите. • Четирите опции в менюто, които са изведени под , се различават в зависимост от всеки режим на запис 13 BG