Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Настройва

Настройва метод за извеждане на носител на запис изведен на компютърен екран или на друг монитор, когато фотоапаратът е свързан с компютър или аудио/видео компонент посредством USB връзка. 1 t (Настройки) t (Основни настройки) LUN настройки t [LUN Settings] t желан режим Multi Single 130 BG Изображенията от картата с памет и вградената памет се извеждат. Изберете тази настройка когато свързвате фотоапарата към компютър. Когато във фотоапарата бъде въведена карта с памет, се извеждат изображенията на картата с памет; когато не е поставена такава, се извеждат изображенията от вградената памет. Изберете тази настройка в случаите когато изображенията от вградената памет, както и тези от картата с памет не се извеждат, когато фотоапаратът е свързан към устройство различно от компютър. Забележка Настройте [LUN Settings] в положение [Multi], когато качвате изображения в носителя посредством • “PMB Portable”.

Сваляне на музика Можете да използвате “Music Transfer” в CD-ROM диска (приложен в комплекта), за да прибавите или промените музикалните записи за фон. 1 t (Настройки) t (Основни настройки) t [Download Music] Извежда се съобщението “Change slideshow music Connect to PC”. 2 Извършете USB връзка между фотоапарата и компютъра, след това стартирайте “Music Transfer”. 3 Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за да промените музикалните файлове. 131 BG