Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Форматиране

Форматиране на музика Можете да изтриете всички музикални файлове за фон, запазени във фотоапарата. Това може да бъде използвано в случаите, когато музикалните файлове за фон са повредени и не могат се възпроизведат. 1 t (Настройки) t (Основни настройки) t [Format Music] t [OK]. Възстановяване на музиката, зададена по подразбиране във фотоапарата Можете да използвате “Music Transfer” в CD-ROM (приложен в комплекта), за да върнете музикалните файлове към зададените по подразбиране. 132 BG 1 Стартирайте [Download Music], след това извършете USB връзка между фотоапарата и компютъра. 2 Стартирайте “Music Transfer”, след това възстановете музиката, зададена по подразбиране. • За подробности относно “Music Transfer” вижте помощния файл в “Music Transfer”.

Съхранение на заряда Настройва периода от време, след който LCD екранът потъмнява и времето, след което фотоапаратът се изключва. Ако не работите с фотоапарата определен период от време, докато зарядът е включен като използвате батериите, екранът потъмняваи след известно време фотоапаратът се изключва сам, за да съхрани заряда на батериите (Функция за автоматично изключване). 1 t (Настройки) t (Основни настройки) t [Power Save] t желан режим. Stamina Standard Off Запазва заряда на батерията. Ако не работите с фотоапарата известно време, захранването се изключва автоматично. В режим на заснемане, LCD екранът автоматично потъмнявапреди захранването да се изключи. Ако не работите с фотоапарата известно време, захранването се изключва автоматично. В режим на заснемане, LCD екранът автоматично потъмнява преди захранването да се изключи. Отнема по-дълго време да се изключи екранът и захранването отколкото при режим [Stamina]. Не използва функция автоматично изключване. Забележка Фотоапаратът не се изключва автоматично в следните ситуации: - По време на изреждане на кадри. - При преглед на изображения заснети в режим [Sweep Multi Angle] при накланяне на фотоапарата. - При преглед на изображения заснети в режим burst при накланяне на фотоапарата. - При преглед на клипове. - По време на извеждане на HDMI. - При Eye-Fi връзка. 133 BG