Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Форматира

Форматира картата с памет или вградената памет. За да осигурите сигурна експлоатация на картата с памет, ви препоръчваме да изпозлвате този фотоапарат и да форматирате с него всяка карта с памет, която ще използвате за първи път с фотоапарата. Обърнете внимание, че форматирането ще изтрие всички налични в картата с памет данни. Тези данни не могат да бъдат възстановени. Уверете се, че сте направили копия на всички важни за вас данни, съдържащи се на картата с памет на компютър или друга локация за съхранение на данни. 1 (Настройки) t (Инструмент на или (Инструмент на вградената Форматиране t картата с памет) памет) t [Format] t [OK]. 138 BG Забележка • Обърнете внимание, че форматирането безвъзвратно изтрива всички данни, включително и защитените изображения.

Create REC.Folder (Създаване на папка за запис) Създава папка на картата с памет за запис на изображения. Изображенията се записват в новосъздадената папка, докато не създадете или изберете различна папка за запис. 1 t (Настройки) t (Инструмент на картата с памет) t [Create REC. Folder] t [OK] Забележки • Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения. • Когато заредите карта с памет във фотоапарата, която е била използвана с друго оборудване, и запишете изображения, автоматично се създава нова папка. • В една папка могат да бъдат запазени до 4,000 изображения. Когато капацитетът на папката бъде надхвърлен, автоматично се създава нова папка. Информация за папките След като новата папка бъде създадена, можете да промените папката за съхранение (стр. 140) и да изберете папката за преглед на изображения (стр. 110). 139 BG