Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Change REC.Folder

Change REC.Folder (Смяна на папката за запис) Сменя текущата папка за запис на изображения на картата с памет. 1 t (Настройки) t (Инструмент на картата с памет) t [Change REC.Folder] t 2 Изберете папката, която желаете да записвате чрез t [OK] 140 BG Забележки • Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения. • Не можете да изберете следните папки, като папка за запис: - Папка “100” - Папка, която притежава само номер “ MSDCF” или “ АNV01”. • Не можете да преместите записаните изображения в различна папка.

Delete REC.Folder (Изтриване на папката за запис) Изтрива текущата папка за запис на изображения на картата с памет. 1 t (Настройки) t (Инструмент на картата с памет) t [Delete REC.Folder] 2 Изберете папката, която желаете да изтриете чрез t [OK]. Забележки • Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения. • Ако изтриете папката, зададена като папка за запис, като използвате [Delete REC. Folder], папката с най-голям номер се избира като следваща папка за запис. • Можете да изтривате само празни папки. Ако папката съдържа изображения или дори файлове, които не могат да се възпроизвеждат от фотоапарата, първо изтрийте тези изображения и файлове и след това изтрийте папката. 141 BG