Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Копира

Копира всички изображения от вградената памет на картата с памет. Копиране 1 t 142 BG Заредете карта с памет с достатъчно свободно място във фотоапарата. 2 (Настройки) t (Инструмент на картата с памет) t [Copy] t [OK]. Забележки • Използвайте напълно зареден комплект батерии. Ако се опитате да копирате файлове с изображения с помощта на комплект батерии с малък заряд, зарядът на батериите може да свърши, а това ще причини прекратяване на операцията по копирането или може да доведе до повреда на данните. • Не можете да копирате изображения индивидуално. • Оригиналните изображения във вградената памет се запазват след копирането. За да изтриете съдържанието на вградената памет, след копирането извадете картата с памет, след което форматирайте вградената памет ([Format] в [Internal Memory Tool]). • На картата с памет се създава нова папка и всички данни ще се копират в нея. Не можете да избирате определена папка и да копирате изображения в нея.

Номер на файла Избира метод за поставяне на номера на файловете на изображенията. 1 t (Настройки) t (Инструмент на картата с памет) или (Инструмент на вградената памет) t [File Number] t желан режим. Series Reset Номерира файловете в последователност, дори когато смените картата с памет или смените папката за запис. (Когато сменената карта с памет съдържа файл, който е с номер по-голям от последния номериран файл, се поставя номер, който е с едно по-голям от най-големия номер.) Връща в начална позиция номерацията на файловете всеки път, когато папката се смени; номерацията започва от 0001. (Когато папката за запис съдържа файл, който е с едно по-голям от най-големия номер на файл.) 143 BG