Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Преглед на

Преглед на изображения чрез свързване на фотоапарат и HD телевизор посредством HDMI кабел (продава се отделно) Свържете фотоапарата към HDMI терминалана HD TV като използвате HDMI кабел (продава се отделно). 1 Прикачете фотоапарата към стойката за мулти-употреба (приложена). 2 HDMI кабел (продава се отделно). Бутон (Възпроизвеждане) HDMI жак Към HDMI жак Към HDMI жак HDMI кабел 3 Включете телевизора и задайте входния сигнал. 4 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата. На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата. Докоснете на LCD екрана на фотоапарата, за да изберете желаното изображение. 148 BG Свържете стойката за мулти-употреба (приложена) към телевизора посредством Стойка за мулти употреба Забележки • Докоснете t (Настройки) t (Основни настройки), за да изберете [Auto] или [1080i] за [HDMI Resolution]. • Звуковият сигнал е фиксиран в положение [Shutter]. • Не свързвайте фотоапарата и останалото оборудване посредством терминалите за извеждане. Когато фотоапаратът и телевизорът са свързани посредством терминали за извеждане, не се извеждат аудио и видео звук. Такова свързване може да причини неизправност на фотоапарата и/или свързаното оборудване. • Тази функция може да не работи правилно с някои HD телевизори. Например, може да не успеете да гледате видео образ на HD телевизора си или да слушате звук. • Използвайте HDMI кабел с HDMI лого. • Записът може да спре автоматично след определено време, за да предпази фотоапарата при условие, че дълъг период от време заснемате клипове при свързан посредством HDMI кабел (продава се отделно) към телевизора фотоапарат.

Преглед на изображения чрез свързване на фотоапарат и HD телевизор посредством HD кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта) Свържете фотоапарата към HD TV като използвате HD кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта). Използвайте Type2c-съвместим HD кабел с изходен адаптер. 1 Свържете фотоапарата към телевизора посредством HD кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта) Към аудио/видео входни жакове Бял/червен Бял/червен Бутон (Възпроизвеждане) HD кабел с изходен адаптер Зелен/син/червен Към мулти-конектор 2 Включете телевизора и задайте входния сигнал. 3 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата. На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата. Докоснете на LCD екрана на фотоапарата, за да изберете желаното изображение. Забележка • Преди да използвате тази функция докоснете t (Настройки) t (Основни настройки), за да изберете [HD (1080i)] за [COMPONENT]. 149 BG