Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Можете лесно

Можете лесно да изберете различни функции за преглед от . 1 Натиснете бутон (Възпроизвеждане), за да превключите в режим възпроизвеждане. 2 Докоснете , за да изведете екрана с менюто. Четирите опции в менюто, които са изведени под се появяват в екрана MENU. 3 Докоснете опцията в менюто t желан режим. MENU опции (Преглед) В таблицата по-долу индикацията Режим преглед Опции в менюто (Режим на лесен запис) (Календар) (Индекс за изображения) (Изреждане на изображения) (Изтриване) (Изпратено с TransferJet) (Рисуване) (Ретуш) (3D преглед) (Режим за преглед) (Извеждане на Burst група) (Защита) DPOF (Завъртане) (Настройка на силата на звука) (Настройки при възпроизвеждане) (Данни за експонация) (Настройки на индекса за изображения) (Избор на папка) Забележки 14 BG обозначава настройки, които могат да бъдат променени, докато индикация – указва настройки, които не могат да бъдат променяни. Преглед по дати Преглед по папка (снимки) , не Карта с памет Преглед по папка (MР4) AVCHD преглед — — — — — — Вградена памет Преглед по папки — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — • На екрана се извеждат само възможните опции за всеки от режимите. • Четирите опции в менюто, които са изведени под , се различават в зависимост от режима.

Настройка на опции Можете да промените настройките на екрана (Настройки). 1 Докоснете , за да изведете MENU екрана. 2 Докоснете (Настройки) t желана категория t желана опция t желана настройка. Категории О Настройки за запис Основни настройки пции Формат на клип AF Illuminator (AF осветление) Grid Line (Решетка) Digital Zoom (Цифров Zoom) Auto Orientation (Автоматична ориентация) Scene Recog. Guide (Упътване за разпознаване на сцена) Red Eye Reduction (Намаляване на ефекта на червените очи) Blink Alert (Предупреждение за разпознато премигване) Beep (Звуков сигнал) LCD Brightness (Осветеност на LCD екрана) Language Setting (Настройки за езика) Display Color (Извеждане на цвят) Demo Mode (Режим на демонстрация) Initialize (Нулиране) HDMI Resolution (HDMI рзолюция) CTRIL FOR HDMI COMPONENT (Видео изход) Housing USB Connect (USB свързване) LUN Settings (Настройки за LUN) Download Music (Сваляне на музика) Format Music (Форматиране на музика) Power Save TransferJet Eye-Fi* Calibration (Настройка) 15 BG