Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Преглед на

Преглед на изображения на ‘BRAVIA’ Syncсъвместим телевизор 1 2 Свържете стойката за мулти-употреба към телевизора като използвате HDMI кабел (продава се отделно) Бутон (Възпроизвеждане) HDMI жак Към HDMI жак HDMI кабел Към HDMI жак 3 Включете телевизора и задайте входния сигнал. 4 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата. 5 t (Настройки) t (Основни настройки) t [CTRL FOR HDMI] t [On]. 6 Натиснете SYNC MENU бутон на устройството за дистанционно управление на телевизора, за да изберете желания режим. Меню Функция Изреждане на кадри с музика Единично изображение Възпроизвежда изображения едно по едно. Индекс на изображения Извежда няколко изображения едновременно. 3D преглед Възпроизвежда 3D изображения записани в 3D режим на запис. Изтриване Изтрива записани изображения. Zoom при възпроизвеждане Възпроизвежда увеличени изображения. Широк Zoom Възпроизвежда неподвижниз изображения в съотношение 4:3 в съотно шение 16:9, когато преглеждате единично изображение. В този случай горната и долната част на изображението ще бъдат отрязани. Завъртане Завърта неподвижно изображение. Режим преглед Избира формат за извеждане при преглед на много изображения. Когато използвате телевизор, който има ‘BRAVIA’ Sync съвместимост (съвместим е със SYNC MENU), можете да работите с оперативните функции на фотоапарата като изпозлвате устройството за дистанционо управление на телевизора като свържете фотоапарата и телевизора посредством HDMI кабел (продава се отделно). Прикачете фотоапарата към стойката за мулти-употреба (приложена). Стойка за мулти употреба Aвтоматично възпроизвежда изображеия със звукови ефекти или музика като фон.

Забележки • Когато фотоапаратът е свързан към телевизор посредством HDMI кабел, функциите, с които можете да работите са ограничени. • Когато докоснете LCD екрана на фотоапарата, докато работите с устройството за дистанционно управление, работата на устройството за дистанционно управление е нарушена за кратко. • Можете да извършвате операции с фотоапарата посредством устройството за дистанционно управление на телевизора ви ако сте свързали фотоапарата към ‘BRAVIA’ Sync-съвместим телевизор. За подробности вижте инструкциите за работа на телевизора си. • Ако фотоапаратът не работи по очаквания начин когато го контролирате с устройството за дистанционно управление на телевизора, докоснете -- t (Настройки) t (Основни настройки) t [CTRL FOR HDMI] t [Off]. 151 BG