Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Включете

Включете вашия Macintosh компютър и заредете CD-ROM диска (приложен в компле- 1 кта) в CD-ROM устройството. Инсталиране на “Music Transfer” (Macintosh) 2 Щракнете два пъти върху (SONYPМВ). 3 Инсталацията на софтуера започва. Забележки меню [Manipulate] и след това щракнете върху [Export]. Можете да запазвате и отпечатвате изображения с дата. • преглеждате. за първи път). • Можете да качвате изображения в мрежата. (Нужна е интернет връзка.) • За други подробности вижте (PMB Help). Запознаване с “Music Transfer” 154 BG Щракнете два пъти върху файла [Music Transfer.pkg] в папката [Mac]. • “PMB” софтуерът не е съвместим с Macintosh компютри. • Затворете всички софтуерни приложения преди да инсталирате “Music Transfer”. • За инсталация влезете в системата като Администратор. Запознаване с “PMB” • С “PMB” можете да прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на монитора на компютъра. Уверете се, че USB връзката между фотоапарата и компютъра е извършена, и щракнете върху [Import]. • Изображенията могат да се прехвърлят от вашия компютър към ”Memory Stick Duo” носителя и да ги преглеждате на фотоапарата. Уверете се, че USB връзката между фотоапарата и компютъра е извършена, щракнете върху в горната част на екрана, и щракнете върху [Export] t [Easy Export (PC Sync)] в • Можете да организирате изображения на компютър във вид на календар спрямо датата на запис и да ги • Можете да поправяте (ефекта на червените очи и др.) снимки и да променяте датата и часа на записа. • Можете да създавате диск с данни, като използвате CD или DVD записващо устройство. • Блу-рей дискове, AVCHD дискове и DVD дискове могат да бъдат създавани от AVCHD клипове качени на компютър. (Налага се да имате интернет връзка, когато създавате блу-рей диск или DVD-видео диск “Music Transfer” ви позволява да сменяте музикалните файлове, фабрично зададени за фотоапарата, с вашите любими песни, както и да изтривате музикални файлове. Също така, можете да възстановявате фабрично зададените за вашия фотоапарат песни. Музикалните формати, които можете да прехвърляте с помощта на “Music Transfer”, са както следва: • МР3 файлове, запазени на твърдия диск на вашия компютър. • Музика на CD • Предварително запазена музика на този фотоапарат. Преди да стартирате “Music Transfer”, извършете (Настройки) t (Основни настройки) ( [Download Music] и свържете фотоапарата към компютър. За други подробности вижте помощния файл на “Music Transfer”.

Свързване на фотоапарата с компютър 1 Заредете във фотоапарата батерия с достатъчен заряд или свържете с променливотоков адаптер AC-LS5 (продава се отделно) към стойката за мулти-употреба (приложена) и стенния контакт и прикачете фотоапарата към стойката за мултиупотреба. 2 Включете компютъра, след това натиснете бутона(Възпроизвеждане) 3 Свържете фотоапарата към вашия компютър • Когато за първи път свържете фотоапарата посредством USB кабела, вашият компютър автоматично стартира използваната програма, за да разпознае фотоапарата. Изчакайте известно време. Към USB жак на компютъра USB кабел Стойка за мулти употреба (приложена) Към USB жак Прехвърляне на изображения на компютър (Windows) “PMB” ви позволява лесно да прехвърляте изображения. За подробности относно функциите “PMB” вижте “PMB Help” Прехвърляне на изображения на компютър без да използвате “PMB” Когато след извършване на USB връзка се изведе AutoPlay Wizzard, щракнете върху [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] или [MP ROOT] t копиране на желани изображения на компютър. Забележки • Използвайте „РМВ” за операции като прехвърляне на AVCHD клипове на компютър. • Ако извършвате операции с AVCHD файлове или папки посредством компютър докато фотоапаратът е свързан към компютъра, това може да унищожи фай;а с изображение или да възпрепятства по-нататъшното му възпроизвеждане. Не изтривайте и не копирайте AVCHD клипове върху карта с памет от компютър. Sony не носи отговорнот за такъв тип операции. • Фотоапаратът създава 3D изображения като комбинира JPEG и MPO файлове. Ако изтриете който и да е от двата файла няма да можетеда възпроизвеждате 3D изображения. 155 BG