Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Видове

Видове дискове, които могат да се използват с “PMB” Следните 12-см дискове могат да се използват с “PMB”. За информация относно блу-рей дисковете вижте стр. 160. Вид на диска Характеристики DVD-R / DVD+R / DVD+R DL Не могат да се презаписват. DVD-RW / DVD+RW Могат да се презаписват и да се ползват отново. • Винаги поддържайте последната работна версия на софтуера свалена на вашия PlayStation 3. • PlayStation 3 може да не е наличен за някои страни/региони. Създаване на AVCHD дискове AVCHD диск с HD качество на изображението може да се създаде от AVCHD клипове въведени на компютър посредством приложения “PMB” софтуер. 1 Включете захранването на компютъра и въведете неизползван диск в DVD устройството. 2 Стартирайте “PMB”. 3 Изберете AVCHD клип да бъде записан на диск. 4 Щракнете върху (Създайте диск) и след това изберете [Създайте AVCHD дискове с HD формат]. 5 Създайте диска като следвате екранните инструкции. Забележки • Уверете се, че вече сте инсталирали „РМВ” (стр. 153). • Неподвижни изображения и МР4 клипове не могат да се записват във формат AVCHD. • Създаванетона диск може да отнеме време. Възпроизвеждане на AVCHD диск на компютър Възпроизвеждане на AVHCD диск на компютър AVHCD дисковете могат да се възпроизвеждат на компютър като използвате „Плейър за AVHCD”, инсталиран заедно с “PMB”. За да стартирате софтуера, щракнете върху [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD]. За подробности относно работата, вижте помощния файл за „Player for AVCHD”. •-Изображенията може да не се възпроизвеждат плавно в зависимост от компютърната среда. Създаване на блу-рей дискове Можете да създадете блу-рей дискове от AVCHD клипове прехвърлени на компютър. Въпросният компютър трябва да може да създава блу-рей дискове. BD-R (не могат ад се презаписват) или BD-RE (могат да се презаписват могат да се използват. Можете да правите мултисесийни записи. За да създавате блу-рей дискове, уверете се, че сте инсталирали [BD add-on software] на екран за инсталация “PMB”. За да инсталирате, компютърът ви трябва да е свързан към интернет. За подробности вижте “PMB Help”. 160 BG

Създаване на дискове със стандартна разделителна способност качество на изображението (STD) DVD диск със STD качество на изображението може да се създаде от AVCHD клипове въведени на компютър посредством приложения “PMB” софтуер. 1 Включете захранването на компютъра и въведете неизползван диск в DVD устройството. • Ако някакъв друг, различен от „РМВ” софтуер стартира автоматично, излезте от приложението. 2 Стартирайте “PMB”. 3 Изберете AVCHD клип да бъде записан на диск. 4 Щракнете върху (Създайте диск) и след това изберете [Създайте дискове с DVD-видео формат (STD)]. 5 Създайте диска като следвате екранните инструкции. Забележки • Уверете се, че вече сте инсталирали „РМВ” (стр. 153). • МР4 клипове не могат да се записват на диск. • Създаването на диск може да отнеме време, поради конвертирането на AVCHD клип в стандартна разделителна способност качество на изображението (STD). • Компютърът трябва да е свързан към интернет първия път, когато създавате DVD-видео дискове. 161 BG