Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Индикаторът

Индикаторът за оставащия в батерията заряд не е верен. • Това се получава, когато използвате фотоапарата на изключително горещо или студено място. • Изведената информация за оставащия заряд се различава от истинската. Разредете напълно, а после заредете батерията, за да бъде дисплеят верен. В зависимост от условията на употреба, дисплеят може да остане неверен. • Животът на батерията е изтекъл (стр. 179). Сменете комплекта батерии с нов. Не можете да зареждате батерията. • Не можете да зареждате батерията, като използвате променливотоков адаптер. Използвайте зарядно устройство, за да заредите батерията. Лампичката CHARGE мига, докато зареждате батерията. • Проверете дали вида на батерията е NP-BN1. • Лампичката CHARGE примигва на неравни интервали когато сте заредили батерия, която не е ползвана отдавна. • Лампичката CHARGE на приложеното зарядно за батерии има два метода на примигване, бързо примигване (прибл. 0.15-сек интервали) и бавно примигване (прибл. 1.5 сек интервали). Ако лампичката примигва бързо, отстранете комплекта, който зареждате и след това го въведете отново, докато чуете изщракване. Ако лампичката примигва бързо отново, това може да е индикация за пробем с батериите. Ако лампичката примигва бавно, зарядното е в режим на готовност и зареждането е временно спряло. Зареждането спира временно и започва режим на готовност, когато темепературите са извън подходящите за зареждане. Заеждането се подновява и лампичката CHARGE светва, когато температурата се върне в подходящия за зареждане обхват. • Препоръчителният температурен обхват е 10оС до 30оС. • За подробности се обърнете към стр. 180. Запис на снимки/видеоклип Не можете да записвате изображения. • Когато на картата с памет не се записват изображения, въпреки, че такава е въведена във фотоапарата, проверете дали е поставена докрай. • Проверете свободния капацитет на вградената памет или на картата с памет. Ако те са пълни, извършете едно от двете: - Изтрийте ненужните изображения (стр. 93). - Сменете картата с памет. • Не можете да записвате изображения, докато светкавицата се зарежда. • Сменете (Неподвижно изображение)/ (Клип) режим на бутона. • За запис на клипове препоръчваме следните карти с памет -“Memory Stick PRO Duo” (Mark 2) носител, “Memory Stick PRO-HG Duo” носител; -SD карта с памет, SDHC карта с памет или SDXC карта с памет (Class 4 или по-бърза). • Задайте [Demo Mode] в положение [Off] (стр. 123). Функцията Разпознаване на усмивка не работи. • Ако не бъде разпознато усмихнато лице, не се записва изображение. • Задайте [Demo Mode] в положение [Off] (стр. 123). 164 BG

Функцията против замъгляване не работи. Възможно е функцията против замъгляване да не работи добре, когато снимате нощни • сцени. • Снимайте след като натиснете бутона на затвора наполовина. Записът отнема дълго време. • Когато скоростта на затвора е по-бавна, например когато снимате на тъмни места, фотоапаратът автоматично намалява смущенията. Тази функция се нарича NR (noise reduction - намаляване на смущенията) бавен затвор и записът отнема повече време. Изображението не е на фокус. • Обектът е прекалено близо. При снимането позиционирайте обектива по-далече от обекта като спазвате следните минимални разстояния: - внимавайте разстоянието между обектива и обекта да е по-голямо, отколкото най-късото разстояние за снимане (приблизително 1 cm (W) или 50 cm (T) от обектива в режим Интелигентна автоматична настройка, По-висша автоматична настройка и режим Лесен запис - или приблизително 8 cm (W) или 50 cm (T) от обектива при други режими на запис). Или задайте в режим Близък фокус и снимайте от разстояние от 1 до 20 cm от страната W. • Когато снимате, сте задали режими (Запис при нощни условия), (Пейзаж) или (Фойерверки) в режим Избор на сцена. Функцията zoom не работи. • Не можете да използвате оптичен zoom в следните режими: - Intelligent Sweep Panorama - 3D режим на заснемане; - Подводни панорамни снимки. • Не можете да използвате Smart zoom в зависимост от размера на изображението (стр. 114). • Не можете използвате Цифровия zoom, докато: - Сте в режим По-висша автоматична настройка. - Режим Премахване на фокуса от фона. - Записвате видеоклипове. - Когато (HDR корекция на задното осветяване) е избрана в Избор на сцена. - Функцията Разпознаване на усмивка работи. Не можете да изберете функцията Разпознаване на лице. • Можете да изберете функцията Разпознаване на лице, само когато режимът на фокусиране е зададен в положение [Multi AF] или режимът на измерване е зададен в положение [Multi]. • Не можете да избирате функцията Разпознаване на лице, когато сте включили режим Близък фокус. Светкавицата не функционира. • Не можете да използвате светкавицата, когато: - Сте в режим По-висша автоматична настройка. - Снимате burst изображения. - В режим Избор на сцена сте задали режим (Висока чувствителност), режим (Запис при нощни условия), режим (Против замъгляване), режим (Поддържане с ръка при нощни условия) или режим - Intelligent Sweep Panorama - 3D режим на заснемане; - Подводни панорамни снимки. (Фойерверки). - Запис на клип. • Задайте светкавицата в положение [On] (Активирана светкавица) (стр. 60) в режим Близък фокус, когато в режим Избор на сцена сте задали режим (Пейзаж), режим (Запис на храни и блюда), режим (Домашни любимци), режим (Плаж), режим (Сняг), режим (Под вода) или режим (Висока скорост на затвора). 165 BG