Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

3D

3D изображенията не се появяват на телевизора въпреки че фотоапаратът е в режим [3D преглед]. • Проверете дали телевизорът ви може да извежда 3D изображения. Изтриване Не можете да изтриете изображения. • Отменете защитата (стр. 103). Компютри Компютър с отделение за “Memory Stick” носител не разпознава “Memory Stick PRO Duo” носителя. • Проверете дали компютърът и четящото/пишещото Memory Stick устройство поддържат “Memory Stick PRO Duo” носител. Потребителите на компютри и четящи/пишещи Memory Stick устройства, различни от тези на Sony, трябва да се свържат със съответните производители. • Ако “Memory Stick PRO Duo” носителят не се поддържа, свържете фотоапарата към компютъра (стр. 155). Компютърът ще разпознае “Memory Stick PRO Duo” носителя. Вашият компютър не разпознава фотоапарата. • Когато зарядът на батериите е нисък, поставете зареден комплект батерии или използвайте променливотоков адаптер (продава се отделно). • Задайте [USB Connect] в положение [Mass Storage] (стр. 129). • Използвайте кабела за мулти употреба за връзка между фотоапарата и компютъра. • Изключете кабела за мулти употреба от компютъра и от фотоапарата, а после отново го свържете здраво. • Изключете всякакво друго оборудване, с изключение на фотоапарата, клавиатурата и мишката, от USB конекторите на вашия компютър. • Свържете фотоапарата директно към компютъра без да минавате през USB хъб или друго устройство. Не можете да копирате изображения. • Свържете правилно фотоапарата и компютъра, като установите USB връзка (стр. 155). • Възможно е да не успеете да копирате изображенията на компютъра, докато снимате изображения с карта с памет, форматирана на компютър. Снимайте с карта с памет, форматирана с вашия фотоапарат (стр. 138). След като сте направили USB връзка, “PMB” не се стартира автоматично. • Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен. След извършване на USB връзка, “PMB Portable” не стартира. • Настройте [LUN Settings] в положение [Multi]. • Настройте [USB Connect] в положение [Mass Storage]. • Свържете компютъра към мрежа. Изображението не може да бъде възпроизведено на компютър. • Ако използвате “PMB”, прочетете “PMB Help” (стр. 153). • Консултирайте се с производителя на софтуера или компютъра. 168 BG

Изображението и звукът са прекъсвани от шум, когато гледате видеоклипове на компютъра. • Възпроизвеждате видеоклипове директно от вградената памет или от картата с памет. Копирайте видеоклиповете на хард диска на компютъра и ги възпроизведетеоттам (стр. 153). Изображения, които веднъж са копирани на компютъра, не могат да бъдат разгледани на фотоапарата. • Използвайте „РМВ”, за да възпроизвеждате изображения запазени на компютър. • Регистрирайте изображението в Image Database File и възпроизвеждайте в [Date View] (стр. 101). • Този фотоапарат не поддържа функция за Преглед по събитие. Карта с памет Не можете да поставите картата с памет. • Заредете в правилната посока. Без да искате сте форматирали картата с памет. • При форматирането всички данни на картата с памет се изтриват. Не можете да ги възстановите. Данните се запиват във вградената памет въпреки че сте поставили карта с памет. • Проверете дали картата с памет е правилно и докрай поставена. Вградена памет Не можете да възпроизвеждате или записвате изображения, като използвате вградената памет. • Във фотоапарата има заредена карта с памет. Извадете картата с памет. Не можете да копирате данните, запазени във вградената памет на карта с памет • Картата с памет е запълнена. Копирайте изображенията на карта с памет, която има достатъчно свободно място. Не можете да копирате данни от картата с памет или компютъра във вградената памет. • Тази функция не се поддържа. Отпечатване Не можете да отпечатате изображение. • Обърнете се към ръководството за експлоатация на принтера. Изображенията се отпечатват с отрязани краища. • В зависимост от вашия принтер е възможно краищата на изображението да бъдат отрязани. Това особено важи за случаите, в които отпечатвате изображение, заснето със зададен размер на изображението [16:9]. • Когато отпечатвате изображения със собствения си принтер, опитайте се да отмените настройките “trimming” или “borderless”. Консултирайте се с производителя на принтера дали принтерът е снабден с тези функции или не. • Когато отпечатвате снимките си в цифрово фотостудио, поинтересувайте се дали могат да отпечатат изображенията ви без да отрязват краищата. 169 BG