Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

System error

System error (Системна грешка) • Изключете захранването и го включете отново. Camera overheating (Фотоапаратът е прегрял)Allow it to cool (Оставете го да се охлади) • Температурата на фотоапарата се е повишила. Захранването може автоматично да се изключи или е възможно да не успеете да записвате видеоклипове. Оставете фотоапарата на хладно място, докато температурата спадне. Internal memory error (Грешка във вградената памет) • Изключете захранването и го включете отново. Reinsert the memory card (Поставете отново картата с памет) • Заредената карта с памет не може да се използва с вашия фотоапарат (стр. 3). • Терминалите на картата с памет са замърсени. • Картата с памет е повредена. Memory card type error (Грешка с вида на картата с памет) • Заредената карта с памет не може да бъде използвана с вашия фотоапарат (стр. 3). This memory card may not record or play (Тази карта с памет може да не записва или възпроизвежда) • Заредената карта с памет не може да бъде използвана с вашия фотоапарат (стр. 3). Error formatting Internal memory (Грешка при форматирането на вградената памет) Error formatting memory card (Грешка при форматирането на картата с памет) • Форматирайте носителя отново (стр. 138). • Buffer Overflow (Изчерпване на междинния запас) • Ако използвате карта с памет, на която е записвано и изтривано многократно или ако картата с памет е била форматирана на различен фотоапарат, скоростта на запис на данните може да е ниска. Първо направете копие на данните от картата на компютъри след това ре-форматирайте картата преди да я използвате (стр. 138). • Скоростта на запис на картата с памет може да не е достатъчна за запис на клипове. Изпозлвайте “Memory Stick PRO-HG Duo” носител, “Memory Stick PRO Duo” (Mark 2) носител или SD карта (Class 4 или по-бърза). “Memory card” locked (Картата с памет е заключенa.) • Използвате карта с памет, която има щифтче за защита от запис и то е поставено в положение LOCK. Поставете щифтчето в позиция, разрешаваща запис. Read only memory card (Карта с памет само за четене) • Вашият фотоапарат не може да записва или да изтрива изображения на тази карта с памет. Writing to the memory card was not completed correctly. Recover data. (Записът на картата с памет не е завършен правилно. Възстановете данните) • Поставете отново картата с памет и следвайте инструкциите на екрана. No images (Липсват изображения) • Във вградената памет не са записани изображения, които могат да бъдат възпроизведени. • На картата с памет не са записани изображения, които могат да бъдат възпроизведени. 172 BG

No still images (Няма снимки) • Няма 3D изображения, които могат да се възпроизвеждат в режим [3D преглед]. • Избраната папка не съдържа файлове, които могат да се възпроизвеждат с функцията. File found which was not recognized (Открит е файл, който не се разпознава) • Опитали сте да изтриете папка, съдържаща файл, който не може да се възпроизведе с този фотоапарат. Изтрийте файла на компютъра и после изтрийте папката. Folder error (Грешка в папката) • На картата с памет вече съществува папка, чийто номер има същите първи три цифри (например: 123MSDCF и 123ABCDE). Изберете друга папка или създайте нова папка (стр. 139, 140). Cannot create more folders (Не можете да създавате повече папки) • На “Memory Stick Duo” носителя съществува папка, чието име започва с “999”. В този случай не можете да създавате повече папки. Empty folder content (Празно съдържание на папката) • Опитали сте да изтриете папка, съдържаща един или повече файлове. Изтрийте всички файлове и след това изтрийте папката. Folder protected (Защитена папка) • Опитвате се да изтриете папка, която е read-only на компютъра Cannot display file (Файлът не може да бъде изведен.) • Докато сте възпроизвеждали изображение се е получила грешка. Няма гаранции за възпроизвеждане на този фотоапарат на файлове, които съдържат изображения, обработени на компютър или изображения, които са заснети с други фотоапарати. Read only folder (Папка само за преглед) • Избрали сте папка, в която не може да се записва на фотоапарата. Изберете друга папка (стр. 140). File protected (Защита на файла) • Освободете защитата (стр. 103). Image size over limit (По-голям размер на файла) • Възпроизвеждате изображение с размер, който вашият фотоапарат не може да възпроизведе. Unable to detect face for retouch (Не може да се разпознае лице за ретуш) • В зависимост от изображението е възможно е да не успеете да ретуширате изображението. (Индикатор за предупреждение от вибрация) • Получава се трептене на фотоапарата поради недостатъчна светлина. Използвайте светкавицата, включете функцията против размазване или поставете фотоапарата на статив, за да го стабилизирате. 173 BG