Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

МР4 12М не се

МР4 12М не се поддържа от тази карта с памет. МР4 6М не се поддържа от тази карта с памет. • За запис на видеоклипове, препоръчваме да използвате “Memory Stick PRO Duo” (Mark 2) носител или или задайте размера на “Memory Stick PRO-HG Duo” носител или SD карта с памет (Class 4 или по-бърза). Recording is unavailable for this mоvie format. (Записът не е възможен за този формат клип). Настройте [Movie format] в положение [MP4] (стр. 111). Maximum number of images already selected (Максималният брой изображения вече е избран) • Можете да изберете до 10 файла, когато използвате [TransferJet]. • Можете да изберете до 100 файла, когато използвате [Multiple Images]. • Можете да изберете до 999 файла, когато използвате [All in Date Range] или [All in This Folder], за DPOF, защита или отпечатване. • Можете да прибавите маркировки (Ред за отпечатване) за до 999 файла. Отменете избора. Error Playing Music (Грешка при възпроизвеждане на музиката) • Изтрийте музикалния файл или го сменете с нормален. • Извършете [Format Music], след това свалете нови музикални файлове. Error Formatting Music (Грешка при форматиране на музиката) • Извършете [Format Music]. Operation cannot be executed in unsupported fi les (Операциите не могат да бъдат извършени за файлове, които не се поддържат) • Не можете да извършвате обработка и редакция на файлове с изображения с този фотоапарат, ако файловете са били обработвани с компютър или са записани с друг фотоапарат. Preparing Image Database File File Please Wait... (Възстановяване на данни. Моля изчакайте) • Фотоапаратът възстановява информацията за дата и др. в случаи, когато изображенията бъдат изтрити с компютър и др. • Нужният Image Database File се създава след форматиране на картата с памет • Броят на изображенията надвишава този, за който е възможна обработка на дата от фотоапарата. За да регистрирате допълнителни изображения в Image Database File, изтрийте изображенията от [Date View]. Incnsistenciesfound in Image Database File. Recover data. (Намерени са несъответствия в Image Database File. Възстановете данните) •--AVCHD клипове не могат да се записват или възпроизвеждат понеже Image Database File е повреден. Следвайте екранните инструкции, за да възстановите Image Database File. • Не можете да запишете в Image Database File на фотоапарата или да възпроизведете чрез [Date View]. Изпозлвайте “PMB”, за да направите копие на всички изображения ан компютър и ги изпозлвайте, за да възстановите картата с памет или вградената памет. • Image Database File error (Грешка с файла за обработка на изображенията) Cannot recover (Не може да се възстанови) • Прехвърлете всички изображения на компютър с помощта на “PMB” и форматирайте “Memory Stick Duo” носителя или вградената памет (стр. 138). Когато не можете да прехвърлите всички изображения на компютъра с “PMB”, прехвърлете всички изображения на компютъра без да използвате “PMB”. 174 BG

Recording function unavailable due to high internal temperature (Записът е невъзможен поради висока вътрешна температура) • Температурата във фотоапарата се е повишила. Не можете да записвате изображения, докато не спадне. Recording has stopped due to increased camera temperature (Записът е спрял поради висока температура на фотоапарата) • Температурата във фотоапарата се е повишила при записа на видеоклипа и записът е прекъснал. Моля, изчакайте температурата да спадне.ю • Когато записвате видеоклипове породължително време, температурата се покачва. В този случай спрете записа на видеоклипа. Connection failed (Връзката се разпада.) • Проверете TransferJet порт за прием и прехвърлете данните (стр. 17). Some files were not sent. (Някои файлове не са изпратени) Some files were not received. (Някои файлове не са получени) • Комуникацията е прекратена по време на трансфер на данни или трансферът е приключен, тъй като паметта на устройството е пълна. Проверете наличния капацитет на паметта и опитайте да извършите прехвърляне посредством TransferJet отново. 175 BG