Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Компютър

Компютър .................................................... 152 Копиране ....................................................... 142 Корекция ефекта на червените очи ......... 99 Корпус ........................................................... 128 Маркировка при ред на отпечатване ... 162 Мулти-конектор ........................................ 149 Намаляване ефекта на червените очи .. 117 Настройки ...................................................... 15 Настройка за зона ..................................... 144 Настройка за часовник ............................. 145 Настройка за дата и час .......................... 145 Настройка за извеждане Заснемане ........................................................ 86 Преглед ........................................................... 107 Настройки за сил ана звука ...................... 106 Номер на файла ............................................ 143 Нулиране ........................................................ 124 Оптичен zoom ......................................40, 114 Операционна система ................................ 152 Отпечатване ...................................... 104, 162 Отстраняване на проблеми .................... 163 Отрязване (Оразмеряване)......................... 99 Памет за избор на лице ............................... 84 Панел с докосване ......................................... 21 Панорама ........................................................ 31 Папка Промяна ......................................................... 140 Създаване ....................................................... 139 Изтриване .................................................... 141 Избор .............................................................. 110 Пейзаж .............................................................. 36 Персонализиране............................................ 23 Пиксел .............................................................. 69 Плаж ................................................................. 37 Под вода .......................................................... 37 Подводна панорамн аснимка .................... 39 По-висша автоматична настройка ........ 29 Портрет при здрач ..................................... 36 Посока на заснемане ...................................... 65 Преглед на Burst изображения .................... 45 Предупредителни индикатории съобщения .................................................... 171 Предупреждение за примигване .............. 118 Прецизен цифров zoom ............................. 114 Проследяващ фокус ....................................... 25 Промяна на REC. папка ............................. 140 Размер на изображение ................................. 67 Размер на изображението в панорама ...... 67 Разпознаване на лице ..................................... 83 Разпознаване на сцена .................................... 80 Режим на измерване ........................................79 Режим преглед ............................................... 101 Режим на лесно заснемане Заснемане ......................................................... 86 Преглед ........................................................... 107 Режим клип Заснемане ......................................................... 33 Преглед ............................................................. 47 Ретуш ............................................................... 99 Решетка ........................................................ 113 188 BG Рисуване .......................................................... 97 Отстраняване на фокус от фона ............ 35 Самостоятелен портрет ........................ 62 Самостоятелен таймер .......................62, 64 Сваляне на музика ...................................... 131 Светкавиц ............................................... 60, 61 Свързване Компютър .................................................... 155 Телевизор ....................................................... 146 Сня .................................................................... 37 Софтуер ........................................................ 153 Сцена за заснемане на клип .......................... 56 Създаване на REC. папка .......................... 139 Създаване на диск ........................................ 159 Телевизор ........................................ 53, 146, 147 Точково измерване .........................................79 Упътване за разпознаване на сцена .......... 116 Фойерверки .................................................. 37 Фокус ...................................................................7 Форматиране на музика ............................ 132 Форматиране ............................................. 138 Формат на клип ......................................... 111 Функция против примигване. ................. 85 Функция против размазване ..................... 36 Централно премерено измерване .............79 Цифров zoom .............................................. 114 Широк zoom ................................................... 43

Забележки за лиценза Вашият фотоапарат притежава софтуер “C Library”, “Expat” и “zlib”. Предлагането на този софтуер е в съответствие с лицензните споразумения на техните разработчици и собственици на авторски права. Въз основа на молби от собствениците на авторски права на тези софтуерни приложения, ние имаме задължението да ви информираме за следното. Моля, прочетете следната информация. Прочетете “license1.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на английски език език) в софтуера “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” и “libjpeg”. ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕН ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОЕТО ДАВА ПРАВО ЗА (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“) И/ ИЛИ (II) ДЕКОДИРАНЕ НА “MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОС- ТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА “MPEG-4 VIDEO“. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАН- СКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ: Приложеният софтуер GNU GPL/LGPL Софтуерът, който съответства на следните GNU General Public License (описан в ръководството като “GPL”) или GNU Lesser General Public License (описан в ръководството като “LGPL”), е включен към фотоапарата. Този раздел има за цел да ви информира, че имате правото да модифицирате или преразпределяте програмния код на този софтуер според условията, описани в GPL/ LGPL. Можете да изтеглите програмния код от интернет. За да го изтеглите, отидете на следната интернет страница. http://www.sony.net/Products/Linux/ Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието на програмния код. Прочетете “license2.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на английски език) в софтуера “GPL” и “LGPL”. За да прегледате PDF файла, трябва да имате инсталиран Adobe Reader. Ако нямате инсталиран такъв на вашия компютър, можете да го изтеглите от интернет страницата на Adobe Systems: http://www.adobe.com/ Лиценз на “Music Transfer” в CD-ROM диска (приложен в комплекта) MPEG Layer-3 аудио технологията за кодиране и съответните патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thompson. 189 BG

 • Page 1 and 2:

  Наръчник за Cyber-shot DS

 • Page 3 and 4:

  Забележки относно

 • Page 5 and 6:

  Съдържание Забележ

 • Page 7 and 8:

  Телевизор Преглед

 • Page 9 and 10:

  Търсене по операци

 • Page 11 and 12:

  Редактиране на изо

 • Page 13 and 14:

  Режим REC Опции в мен

 • Page 15 and 16:

  Настройка на опции

 • Page 17 and 18:

  Преглед на частите

 • Page 19 and 20:

  Списък с икони, кои

 • Page 21 and 22:

  Използване на пане

 • Page 23 and 24:

  Настройка на желан

 • Page 25 and 26:

  Докосване на екран

 • Page 27 and 28:

  Режим REC Можете да и

 • Page 29 and 30:

  По-висша автоматич

 • Page 31 and 32:

  Запис на панорамни

 • Page 33 and 34:

  Режим на запис на в

 • Page 35 and 36:

  Запис в режим обост

 • Page 37 and 38:

  (Запис на храни и бл

 • Page 39 and 40:

  Запис на панорамни

 • Page 41 and 42:

  Преглед на снимки 1

 • Page 43 and 44:

  Широк zoom В режим на

 • Page 45 and 46:

  Преглед на burst изоб

 • Page 47 and 48:

  Преглед на видеокл

 • Page 49 and 50:

  z Име на файл на 3D из

 • Page 51 and 52:

  z Съвети за заснема

 • Page 53 and 54:

  Преглед на изображ

 • Page 55 and 56:

  Лесен запис Позвол

 • Page 57 and 58:

  Разпознаване на ус

 • Page 59 and 60:

  Бутон за клип Может

 • Page 61 and 62:

  Светкавица В режим

 • Page 63 and 64:

  z Съвети за предпаз

 • Page 65 and 66:

  Посока на заснеман

 • Page 67 and 68:

  Размер на изображе

 • Page 69 and 70:

  z Относно „качеств

 • Page 71 and 72:

  Режим Макро Използ

 • Page 73 and 74:

  ISO Задава чувствите

 • Page 75 and 76:

  Забележки • Не мож

 • Page 77 and 78:

  Фокусиране Можете

 • Page 79 and 80:

  Режим на измерване

 • Page 81 and 82:

  Забележки • Функци

 • Page 83 and 84:

  Разпознаване на ли

 • Page 85 and 86:

  Функция Разпознава

 • Page 87 and 88:

  Режим Лесен запис К

 • Page 89 and 90:

  Индекс екран за изо

 • Page 91 and 92:

  Изреждане на изобр

 • Page 93 and 94:

  Изтриване Позволяв

 • Page 95 and 96:

  Пренасяне посредст

 • Page 97 and 98:

  Рисуване Рисува и п

 • Page 99 and 100:

  Ретуш Прибавя ефек

 • Page 101 and 102:

  Режим Преглед Позв

 • Page 103 and 104:

  Защита Позволява в

 • Page 105 and 106:

  Завъртане Завърта

 • Page 107 and 108:

  Извеждане на настр

 • Page 109 and 110:

  Настройки на индек

 • Page 111 and 112:

  Формат клип Можете

 • Page 113 and 114:

  Решетка Като се вод

 • Page 115 and 116:

  Auto Orientation (Автомати

 • Page 117 and 118:

  Намаляване на ефек

 • Page 119 and 120:

  Звуков сигнал Изби

 • Page 121 and 122:

  Настройка на езика

 • Page 123 and 124:

  Режим на демонстра

 • Page 125 and 126:

  HDMI резолюция Настр

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT В зависимост

 • Page 129 and 130:

  USB свързване Избере

 • Page 131 and 132:

  Сваляне на музика М

 • Page 133 and 134:

  Съхранение на заря

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Настройва дали

 • Page 137 and 138: Настройка Позволяв
 • Page 139 and 140: Create REC.Folder (Създаван
 • Page 141 and 142: Delete REC.Folder (Изтриван
 • Page 143 and 144: Номер на файла Изби
 • Page 145 and 146: Настройка на датат
 • Page 147 and 148: Преглед на изображ
 • Page 149 and 150: Преглед на изображ
 • Page 151 and 152: Забележки • Когато
 • Page 153 and 154: Използване на софт
 • Page 155 and 156: Свързване на фотоа
 • Page 157 and 158: Качване на изображ
 • Page 159 and 160: Създаване на диск с
 • Page 161 and 162: Създаване на диско
 • Page 163 and 164: Отстраняване на пр
 • Page 165 and 166: Функцията против з
 • Page 167 and 168: Не можете да снимат
 • Page 169 and 170: Изображението и зв
 • Page 171 and 172: Предупредителни ин
 • Page 173 and 174: No still images (Няма сним
 • Page 175 and 176: Recording function unavailable due
 • Page 177 and 178: Карта с памет Видов
 • Page 179 and 180: Батерия Зареждане
 • Page 181 and 182: Intelligent Pantitler Intelligent P
 • Page 183 and 184: TransferJet стандарт Transf
 • Page 185 and 186: Предпазни мерки Не
 • Page 187: Азбучен указател Ц
 • Page 191 and 192: 190 BG
 • Page 193: BG Изхвърляне на ста