Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

A B C Забележки

A B C Забележки A Съвети за заснемане на 3D изображения За да заснемате 3D изображения, плъзнете фотоапарата както е показано на илюстрацията. За да заснемете 3D изображения правилно, плъзнете фотоапарата бавно. (Целта е да направите полукръг в рамките на 5 секунди). Ако движите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно, на LCD екрана ще се изведе съобщение. B Съвети за разсейване на фокуса от фона Когато режимът на заснемане е в положение [Background Defocus], фотоапаратът оставя фона извън фокус, така че обектът на преден план да изпъкне. Ако заснемате изображение и фон, които са твърде раздалечени, както е показано на илюстрацията, фонът може да е извън фкус. C Използване на “PMB” (Picture Motion Browser) “PMB” софтуер е включен на приложения диск. Инсталирайте го на компютъра си, за да направите управлението на файловете с изображения по-лесно и удобно за вас. • Ако на компютъра ви има инсталирана по-стара версия на “РМВ”, тя ще бъде закрита от по-новата версия, инсталирана с приложения CD-ROM. • За подробности относно използването на “PMB” обърнете се към “PMB Help” след инсталация. Можете да преглеждате AVCHD клипове • на компютър посредством “PMB”. За подробности относно работата, обърнете се към инструкциите за работа на фотоапарата включени на приложения CD-ROM 189 BG

190 BG

 • Page 1 and 2:

  Наръчник за Cyber-shot DS

 • Page 3 and 4:

  Забележки относно

 • Page 5 and 6:

  Съдържание Забележ

 • Page 7 and 8:

  Телевизор Преглед

 • Page 9 and 10:

  Търсене по операци

 • Page 11 and 12:

  Редактиране на изо

 • Page 13 and 14:

  Режим REC Опции в мен

 • Page 15 and 16:

  Настройка на опции

 • Page 17 and 18:

  Преглед на частите

 • Page 19 and 20:

  Списък с икони, кои

 • Page 21 and 22:

  Използване на пане

 • Page 23 and 24:

  Настройка на желан

 • Page 25 and 26:

  Докосване на екран

 • Page 27 and 28:

  Режим REC Можете да и

 • Page 29 and 30:

  По-висша автоматич

 • Page 31 and 32:

  Запис на панорамни

 • Page 33 and 34:

  Режим на запис на в

 • Page 35 and 36:

  Запис в режим обост

 • Page 37 and 38:

  (Запис на храни и бл

 • Page 39 and 40:

  Запис на панорамни

 • Page 41 and 42:

  Преглед на снимки 1

 • Page 43 and 44:

  Широк zoom В режим на

 • Page 45 and 46:

  Преглед на burst изоб

 • Page 47 and 48:

  Преглед на видеокл

 • Page 49 and 50:

  z Име на файл на 3D из

 • Page 51 and 52:

  z Съвети за заснема

 • Page 53 and 54:

  Преглед на изображ

 • Page 55 and 56:

  Лесен запис Позвол

 • Page 57 and 58:

  Разпознаване на ус

 • Page 59 and 60:

  Бутон за клип Может

 • Page 61 and 62:

  Светкавица В режим

 • Page 63 and 64:

  z Съвети за предпаз

 • Page 65 and 66:

  Посока на заснеман

 • Page 67 and 68:

  Размер на изображе

 • Page 69 and 70:

  z Относно „качеств

 • Page 71 and 72:

  Режим Макро Използ

 • Page 73 and 74:

  ISO Задава чувствите

 • Page 75 and 76:

  Забележки • Не мож

 • Page 77 and 78:

  Фокусиране Можете

 • Page 79 and 80:

  Режим на измерване

 • Page 81 and 82:

  Забележки • Функци

 • Page 83 and 84:

  Разпознаване на ли

 • Page 85 and 86:

  Функция Разпознава

 • Page 87 and 88:

  Режим Лесен запис К

 • Page 89 and 90:

  Индекс екран за изо

 • Page 91 and 92:

  Изреждане на изобр

 • Page 93 and 94:

  Изтриване Позволяв

 • Page 95 and 96:

  Пренасяне посредст

 • Page 97 and 98:

  Рисуване Рисува и п

 • Page 99 and 100:

  Ретуш Прибавя ефек

 • Page 101 and 102:

  Режим Преглед Позв

 • Page 103 and 104:

  Защита Позволява в

 • Page 105 and 106:

  Завъртане Завърта

 • Page 107 and 108:

  Извеждане на настр

 • Page 109 and 110:

  Настройки на индек

 • Page 111 and 112:

  Формат клип Можете

 • Page 113 and 114:

  Решетка Като се вод

 • Page 115 and 116:

  Auto Orientation (Автомати

 • Page 117 and 118:

  Намаляване на ефек

 • Page 119 and 120:

  Звуков сигнал Изби

 • Page 121 and 122:

  Настройка на езика

 • Page 123 and 124:

  Режим на демонстра

 • Page 125 and 126:

  HDMI резолюция Настр

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT В зависимост

 • Page 129 and 130:

  USB свързване Избере

 • Page 131 and 132:

  Сваляне на музика М

 • Page 133 and 134:

  Съхранение на заря

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Настройва дали

 • Page 137 and 138:

  Настройка Позволяв

 • Page 139 and 140: Create REC.Folder (Създаван
 • Page 141 and 142: Delete REC.Folder (Изтриван
 • Page 143 and 144: Номер на файла Изби
 • Page 145 and 146: Настройка на датат
 • Page 147 and 148: Преглед на изображ
 • Page 149 and 150: Преглед на изображ
 • Page 151 and 152: Забележки • Когато
 • Page 153 and 154: Използване на софт
 • Page 155 and 156: Свързване на фотоа
 • Page 157 and 158: Качване на изображ
 • Page 159 and 160: Създаване на диск с
 • Page 161 and 162: Създаване на диско
 • Page 163 and 164: Отстраняване на пр
 • Page 165 and 166: Функцията против з
 • Page 167 and 168: Не можете да снимат
 • Page 169 and 170: Изображението и зв
 • Page 171 and 172: Предупредителни ин
 • Page 173 and 174: No still images (Няма сним
 • Page 175 and 176: Recording function unavailable due
 • Page 177 and 178: Карта с памет Видов
 • Page 179 and 180: Батерия Зареждане
 • Page 181 and 182: Intelligent Pantitler Intelligent P
 • Page 183 and 184: TransferJet стандарт Transf
 • Page 185 and 186: Предпазни мерки Не
 • Page 187 and 188: Азбучен указател Ц
 • Page 189: Забележки за лицен
 • Page 193: BG Изхвърляне на ста