Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на вградената памет Вашият фотоапарат притежава 32 МВ вградена памет. Тази памет не може да се вади. Дори когато във фотоапарата няма поставен карта с памет, можете да записвате изображения, ако използвате вградената памет. Когато заредите карта с памет [Recording] (Запис): Изображенията се записват на картата с памет . [Playback] (Възпроизвеждане): Изображенията на картата с B памет се възпроизвеждат. [Menu, Settings, etc.] (Меню, Настройки и др.): Можете да извършвате различни операции с изображенията на картата с памет . Когато не сте заредили карта с памет [Recording] (Запис): Изображенията се записват на вградената памет. • Не можете да записвате клипове във вградената памет със следното B Internal качество или размер: memory – [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ] – [MP4 12M], [MP4 6M]. [Playback] (Възпроизвеждане): Изображенията във вградената памет се възпроизвеждат. [Menu, Settigs, etc.] (Меню, Настройки и др.): Можете да извършвате различни операции с изображенията във вградената памет. Данни за изображения, запазени във вградената памет Препоръчваме ви да копирате (подсигурявате) данните си, като използвате един от следните няколко начина. За да копирате (подсигурявате) данни на твърдия диск на вашия компютър Извършете процедурата, описана на стр. 155, без да зареждате карта с памет във фотоапарата. Копиране (подсигуряване) на данни на карта с памет Подгответе карта с памет с достатъчен капацитет, след това изпълнете процедурата, обяснена в [Copy] (стр. 142). Забележки • Не можете да прехвърляте данни от картата с памет към вградената памет. • Когато свържете фотоапарата с компютър посредством USB кабела за мулти употреба, можете да прехвърляте данните от вградената памет на компютър, но не можете да прехвърляте данните от компютър към вградената памет. 24 BG

Докосване на екрана за постигане на фокусиране Докосването на обект на панела извежда рамка, след което натискането на бутона на затвора наполовина фокусира обекта в рамката. Докосване на обект на екрана Фотоапаратът проследява обекта и фолусира автоматично, когато натиснете бутона на затвора наполовина, дори и обектът да се мести (Проследяващ фокус). Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фиксирате позицията на обекта, фокуса и експонацията. – Когато използвате цифров zoom –Може В режим на близък фокус. • да не успеете да използвате тази функция в следните ситуации: – Обектът се движи твърде бързо. – Обектът е твърде малък или голям; – Обектът е в същия цвят като фона. – При ниска осветеност. –Функцията В условия, при които яркостта варира. • може да се отмени автоматично когато обектът изчезне от екрана или не може да бъде проследен. Начин на работа/бутон Действие Докоснете обекта Регулира фокуса. Отменя функцията. Забележки • Не можете да използвате тази функция в следните ситуации: – В режим Intelligent Sweep Panorama; – В режим заснемане в 3D – В режим клип; – В режим Лесен запис; – Когато е активирана функция затвор на узмивка; – Когато в режима за избор на сцена изберете (Пейзаж), (Запис при нощни условия), (Фойерверки) или (Под вода). – Когато (Самостоятелен таймер) е в позиция (Самостоятелен портрет на един човек) или (Самостоятелен портрет на двама). 25 BG