Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

изображение/клип Можете да изберете режим на заснемане според режима , в който искате да снимате. Използване набутон за Неподвижно Бутон на затвора (Неподвижно изображение) (Клип) 26 BG / бутон за режим 1 Натиснете бутон за режим / , за да превключите между режим на заснемане на Неподвижни изображения или (Клип). Позволява ви да заснемате неподвижни изображения. Прехвърля се към режим на заснемане на неподвижни изображения, настроен посредством (REC Mode) (стр. 27) Позволява ви да заснемате клипове. Прехвърля се към режим на заснемане на клипове, настроен посредством t(Сцена за заснемане на клип) (стр. 56).

Режим REC Можете да изберете режим за снимане според условията и целта на записа. 1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим на запис. 2 Докоснете (режим REC режим на запис) желан режим. (Интелигентна автоматична настройка (По-висша настройка) (Панорама) (Филмов режим) (Автоматично програмиране) -- (Обостряне на заснетото изображение) (Избор на сцена) (3D заснемане) (Подводна панорамна снимка) Позволява ви да снимате с автоматична настройка. Позволява ви да заснемате неподвижни изображения в по-високо качество, отколкото в режим Интелигентна автоматична настройка. Позволява ви да записвате панорамни изображения, след като композирате изображенията. Позволява ви да записвате видеоклип със звук. Позволява ви да записвате с автоматично настроена експонация (едновременно и скорост на затвора, и стойност на диафрагмата). Можете да зададете различни функции, като използвате менюто. Позволява ви да записвате зиображения с обострени черти посредством разфокусиране на фона. Позволява ви да записвате с предварително зададена настройка съобразно сцената. Позволява ви да заснемате 3D изображения. Позволява ви да заснемате панорамни снимки под вода. (Подводна панорамна снимка) е налична, когато режим [Housing] е в положение [On]. 27 BG