Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

За да

За да преминете директно към раздела, вижте информацията, указана в горния десен ъгъл. Това е удобно, когато търсите функция, която желаете да прегледате. Как да използвате това ръководство Настройките по подразбиране са означени с маркировка . 2 BG Table of contents Operation Search MENU/Settings Search Index Търсене на информация по функция. Търсене на информация по операция. Търсене на информация в списък с опции на MENU/Настройки. Търсене на информация по ключова дума. Маркировки и забележки използвани в това ръководство В това ръководство последователност от операции се показва чрез стрелки (t). Трябва да докосвате опциите на екрана в указания ред. Маркировките са показани във вида, в който се извеждат в настройките по подразбиране на фотоапарата. Показва предупреждения и ограничения, свързани с правилната употреба на фотоапарата. z Показва информация, която е полезно да знаете.

Забележки относно употребата на фотоапарата Видове карти с памет, които можете да използвате (продават се отделно) Следните карти с памет са съвместими с вашия фотоапарат: “Memory Stick PRO Duo” носители, “Memory Stick PRO-HG Duo” носители, “Memory Stick Duo” носители, SD карти с памет, SDHC карти с памет и SDXC карти с памет. Не можете да използвате MultiMedia карта. “Memory Stick Duo”, “Memory Stick PRO Duo” и “Memory Stick PRO-HG Duo” са означени в това ръководство с името “Memory Stick PRO Duo”, а терминът “SD card” се отнася за карти с памет от вида SD, SDHC и SDXC. • Мoжете да използвате SD карти с памет с капацитет до 64 GB с вашата видеокамера и “Memory Stick Duo” с капацитет до 32 GB. Когато записвате клипове, препоръчва- • ме ви да използвате следните картови носители: – (“Memory Stick PRO Duo” носител) (с маркировка Mark2.) – (“Memory Stick PRO-HG Duo” носител) – SD карта с памет, SDHC карта с памет или SDXC карта с памет (Class 4 или побърза) За подробности относно “Memory Stick • Duo” носителя вижте стр. 177. Когато използвате “Memory Stick Duo” носител с гнездото за Memory Stick със стандартен размер Можете да използвате Можете да използвате “Memory Stick Duo” носител като го въведете в “Memory Stick Duo” адаптер(продава се отделно) Memory Stick Duo адаптер Функции вградени в този фотоапарат • Това устройство обяснява всяка от функциите за TransferJet-съвместими/ несъвместими устройства 1080 60i-съвместими устройства и 1080 50i-съвместими устройства. За да проверите дали вашия фотоапарат поддържа функция TransferJet и дали е 1080 60i-съвместим или 1080 50i-съвместим, проверете следните маркировки от долната страна на фотоапарата. Устройства съвместими с функция TransferJet: (TransferJet) 1080 60i-съвместими устройства: 60i • 1080 50i-съвместими устройства: 50i Не гледайте 3D изображения заснети с този фотоапарат на 3D съвместими монитори за дълги периоди от време. • Когато преглеждате 3D изображения заснети с този фотоапарат на 3D съвместими монитори, может да усетите дискомфорт под формата на напрежение в окото, умора или замайване. За да предотвратите появата на тези симптоми, препоръчваме ви да правите чести и кратки почивки. Въпреки това, препоръчваме да определите за себе си дължината и честотата на почивките, които са ви нужни, защото те са индивидуални. Ако усетите какъвто и да било дискомфорт, спрете прегледа на 3D изображения, докато се почувствате по-добтре и се консултирайте с лекар ако се налага. Също така прочетете внимателно инструкциите за употреба приложени към устройството или софтуерът, които използвате с вашия фотоапарат. Моля обърнете внимание, че детското зрение все още се развива (това се отнася особено за деца по 6-годишна възраст). Консултирайте се с педиатър или офталмолог преди да позволите на детето си да гледа 3D изображения и се уверете, че той/тя спазва горните препоръки, когато гледа 3D изображения. Забележки за батериите • Заредете батериите (приложени в комплекта) преди да използвате фотоапарата за първи път. • Батериите могат да бъдат зареждани дори когато не са напълно разредени. Също така, дори батериите да не са заредени докрай, можете да използвате устройството и с частично заредени батерии. • Ако не планирате да използвате батериите за дълъг период от време, изразходвайте заряда им докрай и ги извадете от фотоапарата, а след това ги съхранявайте на хладно и сухо място. Така ще запазите функциите на батериите. • За подробности относно батериите, който можете да използвате, вижте стр. 179. 3 BG

 • Page 1: Наръчник за Cyber-shot DS
 • Page 5 and 6: Съдържание Забележ
 • Page 7 and 8: Телевизор Преглед
 • Page 9 and 10: Търсене по операци
 • Page 11 and 12: Редактиране на изо
 • Page 13 and 14: Режим REC Опции в мен
 • Page 15 and 16: Настройка на опции
 • Page 17 and 18: Преглед на частите
 • Page 19 and 20: Списък с икони, кои
 • Page 21 and 22: Използване на пане
 • Page 23 and 24: Настройка на желан
 • Page 25 and 26: Докосване на екран
 • Page 27 and 28: Режим REC Можете да и
 • Page 29 and 30: По-висша автоматич
 • Page 31 and 32: Запис на панорамни
 • Page 33 and 34: Режим на запис на в
 • Page 35 and 36: Запис в режим обост
 • Page 37 and 38: (Запис на храни и бл
 • Page 39 and 40: Запис на панорамни
 • Page 41 and 42: Преглед на снимки 1
 • Page 43 and 44: Широк zoom В режим на
 • Page 45 and 46: Преглед на burst изоб
 • Page 47 and 48: Преглед на видеокл
 • Page 49 and 50: z Име на файл на 3D из
 • Page 51 and 52: z Съвети за заснема
 • Page 53 and 54:

  Преглед на изображ

 • Page 55 and 56:

  Лесен запис Позвол

 • Page 57 and 58:

  Разпознаване на ус

 • Page 59 and 60:

  Бутон за клип Может

 • Page 61 and 62:

  Светкавица В режим

 • Page 63 and 64:

  z Съвети за предпаз

 • Page 65 and 66:

  Посока на заснеман

 • Page 67 and 68:

  Размер на изображе

 • Page 69 and 70:

  z Относно „качеств

 • Page 71 and 72:

  Режим Макро Използ

 • Page 73 and 74:

  ISO Задава чувствите

 • Page 75 and 76:

  Забележки • Не мож

 • Page 77 and 78:

  Фокусиране Можете

 • Page 79 and 80:

  Режим на измерване

 • Page 81 and 82:

  Забележки • Функци

 • Page 83 and 84:

  Разпознаване на ли

 • Page 85 and 86:

  Функция Разпознава

 • Page 87 and 88:

  Режим Лесен запис К

 • Page 89 and 90:

  Индекс екран за изо

 • Page 91 and 92:

  Изреждане на изобр

 • Page 93 and 94:

  Изтриване Позволяв

 • Page 95 and 96:

  Пренасяне посредст

 • Page 97 and 98:

  Рисуване Рисува и п

 • Page 99 and 100:

  Ретуш Прибавя ефек

 • Page 101 and 102:

  Режим Преглед Позв

 • Page 103 and 104:

  Защита Позволява в

 • Page 105 and 106:

  Завъртане Завърта

 • Page 107 and 108:

  Извеждане на настр

 • Page 109 and 110:

  Настройки на индек

 • Page 111 and 112:

  Формат клип Можете

 • Page 113 and 114:

  Решетка Като се вод

 • Page 115 and 116:

  Auto Orientation (Автомати

 • Page 117 and 118:

  Намаляване на ефек

 • Page 119 and 120:

  Звуков сигнал Изби

 • Page 121 and 122:

  Настройка на езика

 • Page 123 and 124:

  Режим на демонстра

 • Page 125 and 126:

  HDMI резолюция Настр

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT В зависимост

 • Page 129 and 130:

  USB свързване Избере

 • Page 131 and 132:

  Сваляне на музика М

 • Page 133 and 134:

  Съхранение на заря

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Настройва дали

 • Page 137 and 138:

  Настройка Позволяв

 • Page 139 and 140:

  Create REC.Folder (Създаван

 • Page 141 and 142:

  Delete REC.Folder (Изтриван

 • Page 143 and 144:

  Номер на файла Изби

 • Page 145 and 146:

  Настройка на датат

 • Page 147 and 148:

  Преглед на изображ

 • Page 149 and 150:

  Преглед на изображ

 • Page 151 and 152:

  Забележки • Когато

 • Page 153 and 154:

  Използване на софт

 • Page 155 and 156:

  Свързване на фотоа

 • Page 157 and 158:

  Качване на изображ

 • Page 159 and 160:

  Създаване на диск с

 • Page 161 and 162:

  Създаване на диско

 • Page 163 and 164:

  Отстраняване на пр

 • Page 165 and 166:

  Функцията против з

 • Page 167 and 168:

  Не можете да снимат

 • Page 169 and 170:

  Изображението и зв

 • Page 171 and 172:

  Предупредителни ин

 • Page 173 and 174:

  No still images (Няма сним

 • Page 175 and 176:

  Recording function unavailable due

 • Page 177 and 178:

  Карта с памет Видов

 • Page 179 and 180:

  Батерия Зареждане

 • Page 181 and 182:

  Intelligent Pantitler Intelligent P

 • Page 183 and 184:

  TransferJet стандарт Transf

 • Page 185 and 186:

  Предпазни мерки Не

 • Page 187 and 188:

  Азбучен указател Ц

 • Page 189 and 190:

  Забележки за лицен

 • Page 191 and 192:

  190 BG

 • Page 193:

  BG Изхвърляне на ста