Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Zoom при

Zoom при възпроизвеждане Възпроизвежда увеличеното изображение. докоснете екрана. Бутон/Начин на работа Действие Преместете нагоре/надолу/надясно/ Регулира позицията. наляво 42 BG 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите режима на възпроизвеждане. 2 Докоснете областта, която желаете да увеличите. Изображението се увеличава да два пъти от предходния си размер като областта, която сте докоснали, остава в центъра. Можете да увеличите изображението и като плъзнете лостчето zoom (W/T) към страната T. 3 Регулирайте zoom скалата и позицията. Изображението се увеличава повече всеки път, когато Променя zoom скалата. Показва изведената област на цялото изображение Отменя zoom функцията за възпроизвеждане. z За да запазвите увеличените изображения Можете да запазите увеличените изображенията, като използвате функцията за отрязване ( t [Retouch] t [Trimming] (Resize)).

Широк zoom В режим на единично изображение, изображенията със съотношение 4:3 или 3:2 се възпроизвеждат на целия LCD екран. В този случай горната и долната част на изображенията леко ще бъдат отрязани. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 Докоснете (Широк zoom) 3 За да отмените функцията Широк zoom, отново докоснете (Широк zoom). Забележка • Функцията Широк zoom не работи за следните: – Видеоклипове – Панорамни изображения – Изображения, изведени в burst група – 16:9 изображения – 3D изображения. 43 BG