Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

z Извеждане

z Извеждане на групирани burst изображения едно до друго Ако докоснете , се извежда само основното изображение. Можете да изведете поредица от изображения ако следвате долната процедура. Основно изображение Дисплей на миниатюрни Единично изображение изображения Изображението изведено по-горе 1 Изведете основното изображение в режим на възпроизвеждане, след това докоснете . Изображенията се извеждат в индекс. 2 Докоснете / , зада изведете всяко изображение в burst групата • Можете също така да изберете изображение, което да бъде изведено като докоснете миниатюрно изображение в дъното на LCD екрана. 3 Дисплеят превключва между дисплей на единично изображение и дисплей на миниатюрно изображение всеки път, когато докоснете екрана. 4 За да отмените дисплея, докоснете . z Преглед на burst изображения като клип чрез завъртане на фотоапарата наляво или надясно. За да преглждате burst изображения плавно като клип, докоснете , след това наклонете фотоапарата наляво или надясно, както е показано на илюстрацията. Наклонете фотоапарата наляво или надясно като използвате центъра й като ос

Преглед на видеоклип 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 Изберете видеоклип с помощта на / . 3 Докоснете на LCD екрана. Когато докоснете LCD екрана по време на възпроизвеждане, се извеждат операционните бутони. Бутон/Начин на работа Докоснете или LCD екрана Възможни функции Контрол на силата на звука Регулирайте силата на звука с помощта на или . Преминаване към началото на видеоклипа Бързо превъртане назад Нормално възпроизвеждане/Пауза Бързо превъртане напред Забавено възпроизвеждане. Забележка • Възможно е да не успеете да възпроизведете някои изображения, заснети с други модели фотоапарати. z За да възпроизведете само клипове на индекс екран Можете да прегледате само миниатюри на клипове в индекс екран като докосвате t (Режим преглед) t v(Преглед по папки (МР4)) или (Преглед AVCHD). (Преглед по папки (МР4)) Преглед AVCHD) Извежда миниатюри на клипове във формат MP4 на индекс екран. Извежда миниатюри на клипове във формат AVCHD на индекс екран. • Когато се възпроизвежда файл с клип докрай, фотоапаратът автоматично започва да възпроизвежда следващия файл с клип. 47 BG