Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Обектив Carl

Обектив Carl Zeiss Този фотоапарат е оборудван с обектив Carl Zeiss, който е в състояние да възпроизвежда отлични изображения с висок контраст. Обективът за този фотоапарат е изработен посредством висококачествена система, утвърдена от Carl Zeiss, и е в съответствие с качествените стандарти на Carl Zeiss Германия. Забележки за LCD екрана и обектива • LCD екранът и LCD визьорът са произведени по високо прецизна технология, така че ефективният брой пиксели е над 99.99%. Възможно е обаче върху LCD екрана да се появят малки черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе върху записаното изображение. Черни, бели, червени, сини или зелени петънца • Ако по LCD екрана попаднат капчици вода или други течности, които да намокрят екрана, незабавно изтрийте екрана със сухо парче плат. Оставянето на течности по повърхността на LCD екрана може да навреди на качеството и да причини неизправност. • Излагането на LCD екрана или обектива на пряка слънчева светлина и за дълъг период от време може да причини неизправност. Внимавайте, когато поставяте фотоапарата в близост до прозорец или на открито. • Не натискайте силно LCD екрана. Това може да причини неизправност и екранът да загуби цветовете си. • Възможно е, когато снимате в студени условия, на LCD екрана да се появят остатъчни образи. Това не е неизправност. • Внимавайте да не ударите някъде обектива и не прилагайте сила върху него. Кондензация на влага • Ако фотоапаратът бъде внесен директно от студено на топло място, възможно е във вътрешността на устройството да се получи кондензация на влага. Това може да причини неизправност във функционирането на устройството. • Ако се получи кондензация на влага, изключете фотоапарата и изчакайте около един час, за да се изпари влагата. Обърнете внимание, че ако записвате изображения, докато във вътрешността на фотоапарата има кондензирала влага, е възможно изображенията да се запишат неясно. 4 BG Изображенията, използвани в Наръчника Изображенията, използвани като примерни в този Наръчник, са репродукции и не са истинските изображения, заснети с този фотоапарат. Забележки за възпроизвеждането на клипове на други устройства Този фотоапарат използва MPEG-4 AVC/H.264 High Profile за запис в AVCHD формат. Клипове записани посредством този фотоапарат във формат AVCHD не могат да се възпроизвеждат на следните устройства. – Само устройства съвместими с AVCHD формат, които обаче не са съвместими с High Profile; Устройства, които не са съвместими с AVCHD – формат. Този фотоапарат използва също така MPEG- 4 AVC/H.264 Main Profile за запис в МР4 формат. Поради тази причина, записи извършени в МР4 формат посредством този фотоапарат не могат да се възпроизвеждат на устройства, които не поддържат MPEG- 4 AVC/H.264.

Съдържание Забележки относно използването на фотоапарата Как да използвате този наръчник ........................................2 Забележки относно използването на фотоапарата .........3 Търсене по операции ...............................................................9 Търсене по MENU/Настройки .............................................. 12 Идентификация на частите ................................................ 17 Списък с икони, които се извеждат на екрана .................19 Използване на панела с операционните бутони ..............21 Персонализиране на опциите в MENU ...............................23 Използване на вградена памет ...........................................24 Запис Докосване на екрана за настройка на фокуса .................25 Използване на бутон неподвижно изображение/клип ......26 Режим REC ..............................................................................27 Интелигентна автоматична настройка ..........................28 По-висша настройка. ............................................................29 Запис на панорамни изображения .......................................31 Режим на запис на видеоклип ..............................................33 Автоматично програмиране ...............................................34 Разфокусиране на фона .........................................................35 Избор на сцена .......................................................................36 Подводно панорамно заснемане ..........................................39 Zoom .........................................................................................40 5 BG

 • Page 1 and 2: Наръчник за Cyber-shot DS
 • Page 3: Забележки относно
 • Page 7 and 8: Телевизор Преглед
 • Page 9 and 10: Търсене по операци
 • Page 11 and 12: Редактиране на изо
 • Page 13 and 14: Режим REC Опции в мен
 • Page 15 and 16: Настройка на опции
 • Page 17 and 18: Преглед на частите
 • Page 19 and 20: Списък с икони, кои
 • Page 21 and 22: Използване на пане
 • Page 23 and 24: Настройка на желан
 • Page 25 and 26: Докосване на екран
 • Page 27 and 28: Режим REC Можете да и
 • Page 29 and 30: По-висша автоматич
 • Page 31 and 32: Запис на панорамни
 • Page 33 and 34: Режим на запис на в
 • Page 35 and 36: Запис в режим обост
 • Page 37 and 38: (Запис на храни и бл
 • Page 39 and 40: Запис на панорамни
 • Page 41 and 42: Преглед на снимки 1
 • Page 43 and 44: Широк zoom В режим на
 • Page 45 and 46: Преглед на burst изоб
 • Page 47 and 48: Преглед на видеокл
 • Page 49 and 50: z Име на файл на 3D из
 • Page 51 and 52: z Съвети за заснема
 • Page 53 and 54: Преглед на изображ
 • Page 55 and 56:

  Лесен запис Позвол

 • Page 57 and 58:

  Разпознаване на ус

 • Page 59 and 60:

  Бутон за клип Может

 • Page 61 and 62:

  Светкавица В режим

 • Page 63 and 64:

  z Съвети за предпаз

 • Page 65 and 66:

  Посока на заснеман

 • Page 67 and 68:

  Размер на изображе

 • Page 69 and 70:

  z Относно „качеств

 • Page 71 and 72:

  Режим Макро Използ

 • Page 73 and 74:

  ISO Задава чувствите

 • Page 75 and 76:

  Забележки • Не мож

 • Page 77 and 78:

  Фокусиране Можете

 • Page 79 and 80:

  Режим на измерване

 • Page 81 and 82:

  Забележки • Функци

 • Page 83 and 84:

  Разпознаване на ли

 • Page 85 and 86:

  Функция Разпознава

 • Page 87 and 88:

  Режим Лесен запис К

 • Page 89 and 90:

  Индекс екран за изо

 • Page 91 and 92:

  Изреждане на изобр

 • Page 93 and 94:

  Изтриване Позволяв

 • Page 95 and 96:

  Пренасяне посредст

 • Page 97 and 98:

  Рисуване Рисува и п

 • Page 99 and 100:

  Ретуш Прибавя ефек

 • Page 101 and 102:

  Режим Преглед Позв

 • Page 103 and 104:

  Защита Позволява в

 • Page 105 and 106:

  Завъртане Завърта

 • Page 107 and 108:

  Извеждане на настр

 • Page 109 and 110:

  Настройки на индек

 • Page 111 and 112:

  Формат клип Можете

 • Page 113 and 114:

  Решетка Като се вод

 • Page 115 and 116:

  Auto Orientation (Автомати

 • Page 117 and 118:

  Намаляване на ефек

 • Page 119 and 120:

  Звуков сигнал Изби

 • Page 121 and 122:

  Настройка на езика

 • Page 123 and 124:

  Режим на демонстра

 • Page 125 and 126:

  HDMI резолюция Настр

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT В зависимост

 • Page 129 and 130:

  USB свързване Избере

 • Page 131 and 132:

  Сваляне на музика М

 • Page 133 and 134:

  Съхранение на заря

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Настройва дали

 • Page 137 and 138:

  Настройка Позволяв

 • Page 139 and 140:

  Create REC.Folder (Създаван

 • Page 141 and 142:

  Delete REC.Folder (Изтриван

 • Page 143 and 144:

  Номер на файла Изби

 • Page 145 and 146:

  Настройка на датат

 • Page 147 and 148:

  Преглед на изображ

 • Page 149 and 150:

  Преглед на изображ

 • Page 151 and 152:

  Забележки • Когато

 • Page 153 and 154:

  Използване на софт

 • Page 155 and 156:

  Свързване на фотоа

 • Page 157 and 158:

  Качване на изображ

 • Page 159 and 160:

  Създаване на диск с

 • Page 161 and 162:

  Създаване на диско

 • Page 163 and 164:

  Отстраняване на пр

 • Page 165 and 166:

  Функцията против з

 • Page 167 and 168:

  Не можете да снимат

 • Page 169 and 170:

  Изображението и зв

 • Page 171 and 172:

  Предупредителни ин

 • Page 173 and 174:

  No still images (Няма сним

 • Page 175 and 176:

  Recording function unavailable due

 • Page 177 and 178:

  Карта с памет Видов

 • Page 179 and 180:

  Батерия Зареждане

 • Page 181 and 182:

  Intelligent Pantitler Intelligent P

 • Page 183 and 184:

  TransferJet стандарт Transf

 • Page 185 and 186:

  Предпазни мерки Не

 • Page 187 and 188:

  Азбучен указател Ц

 • Page 189 and 190:

  Забележки за лицен

 • Page 191 and 192:

  190 BG

 • Page 193:

  BG Изхвърляне на ста