Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Scroll Playback

Scroll Playback Възпроизвежда падащи изображения заснети в режим 3D Sweep Panorama. Докоснете u, за да възпроизведете/направите пауза в изображенията и / , за да промените посоката на движение. Когато възпроизвеждате 3D изображения заснето в [16:9] размер на изображението [Scroll Playback] не е наличен. Continuous Playback Възпроизвежда повторително само 3D изображения. Докоснете / , за да изведете предишно/ следващо изображение. Exit 3D Viewing Прекратява 3D възпроизвеждането. Забележки • Когато изберете режим –(3D преглед), се извеждат само 3D изображения. • Ако възпроизвеждате изображение заснето в режим [3D Sweep Panorama] с посока [Shooting Direction] в положение [Up] или [Down], изображението се извежда хоризонтално на телевизора. • Докоснете t (Настройки) t (Основни настройки), за да изберете [Auto] или [1080i] за [HDMI Resolution]. • Звукът на звуковия сигнал е в положение [Shutter]. • Не свързвайте фотоапарата и оборудване посредством терминалите за извеждане. Когато фотоапарата и телевизора са свързани посредством терминали за извеждане, не се извеждат видео изображения или звук. Такова свързване може да произведе проблеми с фотоапарата и/или свързаното оборудване. • Тази функция може да не функционира правилно с някои телевизори. Например може да не можете да преглеждате видео изображения посредством вашия телевизор, да извеждате в 3D режим или да слушате звук от телевизора. • Използвайте HDMI кабел с HDMI лого. • Когато свързвате фотоапарата с телевизор, използвайте HDMI кабел, който може да бъде свързан към минижака на фотоапарата към извод на телевизора. • Записът може да спре автоматично след определено време, за да предпази фотоапарата, ако заснемате клипове с фотоапарата и телевизорът и фотоапаратът са свързани посредством HDMI кабел (продава се отделно). 54 BG

Лесен запис Позволява ви да записвате снимки, като използвате минимално-нужните за това функции. Размерът на текста се увеличва и индикаторите се виждат по-лесно. 1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на запис. 2 Настройте бутон / в положение (Неподвижно изображение). 3 t (Лесен запис) t [OK]. Забележки • Зарядът на батерията се изразходва по-бързо, защото осветеността на екрана автоматично се увеличва. • Режимът на възпроизвеждане също се променя в [Easy Mode] z Функции, които можете да използвате в режим Лесен запис (Снимане) Функция за разпознаване на усмивка: Докоснете (Усмивка). Размер на изображението: t [Image Size] t Изберете [Large] или [Small] Светкавица: t[Flash] t Изберете [Auto] или [Off] Таймер за самостоятелно включване: t[Self-Timer] t Изберете [On] или [Off] Излизане от режим Лесен запис: t [Exit Easy Mode] t [OK] z Функция Разпознаване на сцена Функцията Разпознаване на сцена работи в режим Лесен запис.Тази функция позволява на фотоапарата автоматично да разпознава условията на снимане и да запише изображението. Икона за разпознавне на сцена • Фотоапаратът разпознава режимите (Запис при нощни условия), (Портрет при нощни условия), (Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно осветяване), (Портрет със задно осветяване), (Пейзаж), (Макро), (Близък фокус) или (Портрет) и извежда съответната икона на LCD екрана, когато сцената бъде разпозната. За подробности вижте стр. 80. 55 BG