Views
5 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Позволява ви

Позволява ви да записвате с предварително зададени настройки в зависимост от сцената, когато фотоапаратът е във филмов режим. Режим на запис на видеоклип 1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на запис. 2 (Режим REC режим на запис) t (Филмов режим). 3 t (Режим за запис на филм) t желан режим 4 Натиснете бутона на затвора. 5 За да прекратите записа на клип, натиснете бутона на затвора отново. (Автоматична настройка) (Под вода) 56 BG Автоматично регулира настройката. Позволява ви да записвате филми под вода с естествени цветове, като използвате подходящо оборудване (например комплект за подводно снимане).

Разпознаване на усмивка Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава. 1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на запис. 2 Докоснете t (Усмивка). 3 Изчакайте разпознаването на усмивка. Когато нивото на усмивката надвиши точката на индикатора V, фотоапаратът автоматично записва изображението. Ако натиснете бутона на затвора, докато устройството е в режим Разпознаване на усмивка, фотоапаратът записва изображението в режим Автоматична настройка и след това се връща в режим Разпознаване на усмивка. 4 За да спрете записа, отново докоснете t (Усмивка). Индикатор за чувствителност при разпознаване на усмивка Рамка за разпознаване на усмивка Забележки • Режимът Разпознаване на усмивка автоматично приключва, когато капацитетът на картата с памет или на вградената памет се изчерпи. • Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно в зависимост от условията • Не можете да използвате функцията за цифров Zoom. • Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка, когато сте задали опциите: – Intelligent Sweep Panorama режим. – По-висша автоматична настройка – Режим премахване фокуса от фона – Режим на 3D заснемане. – Режим подводно снимане на панорамни снимки – Запис на видеоклип z Чувствителност при разпознаване на усмивка Тази опция задава ниво на разпознаване на усмивката, когато изберете функцията Разпознаване на усмивка. (Широка усмивка): Разпознава широка усмивка. (Нормална усмивка): Разпознава нормална усмивка. (Бегла усмивка): Разпознава дори най-беглата усмивка. • Чувствителността за разпознаване на усмивка е зададена в положение [Normal Smile] в режим на лесен запис. • Когато зададете [Display Settings] в положение [Off], чувствителността за разпознаване на усмивка не се извежда 57 BG