Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

1 Не

1 Не закривайте очите с бретон. Не закривайте лицето с шапка, маска, очила и др. 2 Опитайте да разположите лицето точно срещу фотоапарата и да поставите фотоапарата на възможно най-близка равнина. Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно. 3 Усмихнете се възможно най-широко. Усмивката се разпознава по-лесно, когато зъбите са открити. • Затворът сработва, когато някое от лицата, които фотоапаратът е разпознал, се усмихне. Можете дa изберете обекта, който е с приоритет за разпознаване на лицето, с помощта • на функцията [Face Detection] (Разпознаване на лице). Когато избраното лице се регистрира в паметта на фотоапарата, функцията Разпознаване на лице се извършва само за това лице. За да извършите функцията Разпознаване на усмивка за различно лице, докоснете лицето (стр. 83). • Ако фотоапаратът не разпознае усмивка, задайте Чувствителност при разпознаването на усмивка в положение (Бегла усмивка). 58 BG z Съвети за запис на по-добри усмивки

Бутон за клип Можете лесно да започнете да заснемате клипове от всички REC режими. 1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на запис. 2 Докоснете . 3 За да прекратите записа на клип, натиснете . Можете да излезете от режим запис на клип чрез натискане бутона на затвора. Забележка • Бутон за клип не е наличен в следните случаи: – Когато е активирана функция [Smile Shutter] – В режим на лесен запис. – При използване на [Самостоятелен таймер]. z Промяна на Формат за клип, Качество на изображението или Размер на изображението. Формат за клип: t (Настройки) t (Настройки за заснемане) t [Формат за клип] t [AVCHD] или [MP4]. Качество (AVCHD): (Режим REC) t (Режим клип) t (Качество) t [AVCHD 17M FH] t [AVCHD 9M HQ]. Размер на (Режим REC) t (Режим клип) t (Размер изображението (МР4): на изображението) t [MP4 12M] t [MP4 6M] или [MP4 3M]. 59 BG