Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Когато

Когато заснемате в режими Intelligent Sweep Panorama/ Underwater iSweep Panorama/3D заснемане Заснема в размер 920 × 1080 (Хоризонтален). [16:9] е наличен само за 3D заснемане. Заснема в размер 4912 × 1080 (Хоризонтален) Заснема в размер 3424 × 1920 (Вертикален). Заснема в размер 7152 × 1080 (Хоризонтален). Заснема в размер 4912 × 1920 (Вертикален). Когато заснемате клипове Колкото по-голям е размерът на изображенията, толкова по-високо е качеството. Колкото по-голямо количество данни се използват в секунда (среден битрейт), толкова полесно се възпроизвежда изображението. Изберете формат на запис на клип като докоснете t (Настройки) t (Настройки на заснемане) t [Формат на клип] в режим на заснемане (стр. 111). Формат на запис на клип (AVCHD) Клиповете заснети с този фотоапарат ще бъдат записани в AVCHD формат, прибл. 60 f/s (за 1080 60i-съвместими устройства) или 50 f/s (за 1080 50i-съвместими устройства), в преплетен режим, с Dolby Digital аудио звук, AVCHD формат. Качество на изображението Среден битрейт Описание в клипа 17 Mbps Заснемете с максимално качество при размер 1920×1080. 9 Mbps Заснемете с най-високо качество клип при размер 1440×1080. Формат на запис на клип (МР4) Клиповете заснети с този фотоапарат ще бъдат записани в MPEG-4 формат, прибл. 30 f/s (за 1080 60i-съвместими устройства) или 25 f/s (за 1080 50i-съвместими устройства), в прогресивен режим, с ААС аудио звук, mp4 формат. Качество на изображението Среден битрейт Описание в клипа 12 Mbps Заснемете в размер 1440×1080. 6 Mbps Заснемете в размер 1280×720. 3 Mbps Заснемете във VGA размер. Забележка Когато изберете размер за клиповете [МР4 3М], резултатът е телеснимка.

z Относно „качество на изображението” и „размер на изображението” Цифровото изображение е съставено от съвкупност от малки точки, наречени пиксели. Когато качеството на изображението е съставено от много на брой пиксели, снимката е голяма и заема повече памет, но е с по-високо качество. “Размерът на изображението” се определя от броя пиксели. Въпреки че не можете да видите разликата на екрана на вашия фотоапарат, високото качество и времето за обработка на данни се различават, когато изображението бъде отпечатано или изведено на екрана на компютър. Описание на пикселите и размера на изображението Pixels 1 Размер на изображението: 12M 4000 x 3000 пиксела = 12, 000, 000 пиксела 2 Размер на изображението: VGA 640 пиксела x 480 пиксела = 307,200 пиксела. Пиксел Много пиксели ( високо качество и голям размер на файла) Малко пиксели (грубо качество, но малък размер на файла) 69 BG