Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

72 BG EV Можете

72 BG EV Можете ръчно да регулирате експонацията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -2.0 EV до +2.0 EV. 1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на запис. 2 t (EV) В зависимост от режим REC, можете да настроите като използвате бутоните изведени вляво на екрана. 3 Докоснете / , за да регулирате експонацията t [OK]. Също така, можете да регулирате експонацията, като докоснете z на лентата за настройка и да плъзнете вдясно или вляво. Забележка • Възможно е настройката за експонацията да се окаже неефективна, ако записвате обект в крайно светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата. z Регулиране на експонацията за постигане на по-добри изображения Преекспонация = твърде много светлина Избеляло изображение Правилна експонация По-ниска EV стойност – По-висока EV стойност + Недостатъчна експонация = твърде малко светлина По-тъмно изображение

ISO Задава чувствителност на осветеността, когато фотоапаратът е в режим на автоматично програмиране или когато режимът за избор на сцена е зададен в положение (Под вода). Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим 1 на запис. 2 t (ISO) t желан брой (Автоматична настройка) Автоматично задава ISO чувствителността. Можете да намалите замъгляването на изображението при тъмни условия или замъгляването при записа на видеоклип, като увеличите ISO чувствителността (изберете по-голям номер). Забележка • Можете да изберете само от [ISO AUTO], [ISO 125] до [ISO 800], когато сте задали Burst. z Настройка на ISO чувствителността (Препоръчителен индекс на експонация) ISO чувствителността е рейтинг на скоростта за носител на запис, който включва сензора на изображението, приемащ светлина. Дори когато експонацията е еднаква, изображението се различава в зависимост от ISO чувствителността. Висока ISO чувствителност Записва ярко изображение, дори когато снимате на тъмни места и ако сте увеличили скоростта на затвора, за да намалите замъгляването. Въпреки това изображението съдържа смущения. Ниска ISO чувствителност Записва меко изображение. Въпреки това, когато експонацията е недостатъчна, изображението може да е тъмно. z Съвети за избягване на замазване Дори ако фотоапаратът е стабилен, обектът се е преместил по време на експонирането, затова обектът изглежда замъглен, когато натиснете бутона на затвора. Трептенето на фотоапарата се намалява автоматично, когато използвате функция против замъгляване. Въпреки това, функцията не намалява съвсем ефикасно замъгляването на обекта. Замъгляването на обекта се получава често при неосветеност или при ниска скорост на затвора. В такъв случай вземете под внимание следните съвети. • Изберете режим (Висока чувствителност) в режим на Избор на сцена. • Изберете по-висока ISO чувствителност, за да направите скоростта на затвора побърза и натиснете бутона на затвора преди обектите да са се премести. 73 BG